Aktualności
Szkoły wyższe
15 Września
Fot. Ryszard Haniewicz
Opublikowano: 2022-09-15

Lubelskie uczelnie współpracują z Bogdanką

List intencyjny o współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” podpisał Związek Uczelni Lubelskich. Porozumienie obejmuje realizację projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, a także promowanie najlepszych i proinnowacyjnych studentów w celu ułatwienia im startu na rynku pracy.

List intencyjny podpisali 13 września rektorzy czterech uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz członkowie Zarządu LW „Bogdanka” na czele z prezesem Arturem Wasilem.

Bogdanka od lat współpracuje z lubelskimi uczelniami na dwóch płaszczyznach: edukacyjnej i biznesowej. Zamierzamy tę naszą dotychczasową kooperację dalej rozwijać, dlatego myślę, że jej dzisiejsze sformalizowanie spowoduje, że będzie ona na jeszcze wyższym poziomie. Z UMCS-em nawiązaliśmy kontakty już wcześniej i realizujemy wspólnie m.in. projekt z zakresu fotoniki. Uczelnia pozyskała pieniądze unijne do tego, żeby stworzyć nowe rozwiązania dla górnictwa – wyjaśnił A. Wasil.

Rektorzy podkreślali znaczenie tego, że największy podmiot biznesowy w regionie dostrzega i wyraża chęć współpracy z akademickim Lublinem i reprezentantami największych uczelni w regionie.

Każda z naszych uczelni reprezentuje inną specyfikę i ma do zaoferowania szeroki zakres projektów nie tylko w sferze technicznej, ale również logistycznej, informatycznej, społecznej i medycznej. Myślę, że uda nam się wypracować wzorcowy model tej współpracy, a częste kontakty, które staramy się uskuteczniać, będą dalej realizowane i przełożą się na znakomite projekty – zapewniał prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

Współpraca opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, promowaniu najlepszych i proinnowacyjnych studentów, ułatwiając im start na rynku pracy poprzez sieciowanie ich z partnerem biznesowym. W planach jest także realizacja projektów rozwojowych, wizyt studyjnych, wykładów otwartych i innych przedsięwzięć o charakterze warsztatowym czy wykładowym. Sygnatariusze listu intencyjnego planują również współtworzenie konferencji naukowych, realizację programów praktyk studenckich i staży zawodowych w „Bogdance”, wspólną organizację konkursów na najlepsze prace dyplomowe, a także utworzenie funduszu stypendialnego. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zrealizuje szkolenia z ratownictwa górniczego.

Jako przedstawiciele medycyny edukacyjnej i służby zdrowia stworzyliśmy niezwykle ciekawy model pierwszej pomocy i pewnych elementów ratownictwa górniczego w naszym Centrum Symulacji Medycznej – mówi prof. Wojciech Załuska, rektor UMLub.

Związek Uczelni Lubelskich powstał na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej pod koniec 2017 roku. W ubiegłym roku do grona tego dołączył Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Celem ZUL jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki.

MK, źródło: UMCS, UMLub

Dyskusja (0 komentarzy)