Aktualności
Szkoły wyższe
10 Grudnia
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2021-12-10

Łukasiewicz i Politechnika Wrocławska przyspieszą rozwój technologiczny Dolnego Śląska

Do grona partnerów akademickich Sieci Badawczej Łukasiewicz dołączyła Politechnika Wrocławska.  Wspólne projekty koncentrować się będą w szczególności na rozwoju technologii i produktów bazujących na azotku galu do zastosowania w mikroelektronice.

Podpisanie porozumienia, którego sygnatariuszami są: rektor uczelni prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs (na fot.) oraz prezes Łukasiewicza dr Piotr Dardziński, to kolejny etap budowy ekosystemu badawczo-rozwojowego, na który składa się wiedza i kompetencje polskich naukowców z jednostek Sieci i prestiżowych ośrodków akademickich w Polsce.

To oczywiste, że nauka nie istnieje bez współpracy, bez wymiany efektów badań rozproszonych zespołów. Jednak czasy pandemii i rosnące oczekiwania wobec naukowców wymagają dalszego zacieśniania tej współpracy. Dziś robimy kolejny krok na tej drodze z jednym z naszych sprawdzonych partnerów, Politechniką Wrocławską. Liczymy, że sprawność w działaniu, dzielenie się wiedzą ekspercką, otwartość na wymianę doświadczeń i dążenie do wspólnego celu pozwolą nam wypracować konkretne rozwiązania technologiczne dla przedsiębiorców Dolnego Śląska. Mam też nadzieję, że uda nam się zachęcić kolejne firmy z tego regionu do robienia biznesu z nauką i unowocześniania polskiej gospodarki – podkreśla Piotr Dardziński.

Politechnika Wrocławska to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, prowadząca badania naukowe w 12 dyscyplinach, kształcąca ponad 24 tysiące studentów na 13 wydziałach. Dzięki nowatorskim badaniom uczelnia od lat jest liderem innowacyjności – rocznie zgłasza ponad 100 nowych wynalazków i wzorów użytkowych. Do partnerów uczelni ze świata gospodarki należą m.in.: Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, KGHM, LG czy Credit Suisse.

Politechnika Wrocławska to uczelnia mocno osadzona w świecie technologii, pracująca nie tylko na rzecz rozwoju nauki, ale też dostarczająca rozwiązań. Misją uczelni – poprzez badania naukowe, kształcenie studentów i współpracę z gospodarką – jest kształtowanie przyszłości. Dzięki podpisaniu umowy mamy możliwość poszerzania obszarów badawczych wspólnie z naukowcami Sieci Badawczej Łukasiewicz. Liczę, że efektem wspólnych prac będą nie tylko publikacje, lecz także wdrożenia, że skorzystają na tym w równym stopniu uczeni i przedsiębiorcy – podkreśla prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Azotek galu na fali

Dotychczasowa współpraca instytutów Łukasiewicza z Politechniką Wrocławską zaowocowała już szeregiem projektów badawczych w obszarze mikroelektroniki. Przykładem jest projekt prowadzony przez uczelnię i Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki wspólnie z czeskim producentem mikroskopów AFM. Rozwiązanie, które firma chce wdrożyć do regularnej sprzedaży, pozwoli zwiększyć rozdzielczość pomiaru, a także wpłynie na miniaturyzację mikroskopu.

Przykładem rozwiązań, nad którymi wspólnie pracować będą naukowcy Łukasiewicza i Politechniki Wrocławskiej, są technologie i produkty bazujące na azotku galu. Można je wykorzystać w układach energoelektronicznych dużej mocy, układach mikrofalowych, różnego rodzaju czujnikach i detektorach, a także sensorach chemicznych i biologicznych, pracujących w trudnych warunkach środowiskowych. Ten ogromny rynek obejmuje zastosowania zarówno cywilne, jak i obronne, m.in. do komunikacji bezprzewodowej.

Wśród obszarów wspólnego zainteresowania obu podmiotów są również: inżynieria materiałowa, mechanika, budowa maszyn oraz biotechnologia. Efektem niedawnej współpracy w ostatnim z wymienionych obszarów było zidentyfikowanie cząsteczki o dużym potencjale terapeutycznym, która może stanowić przełom na drodze do znalezienia skutecznego leku na COVID-19. Prace zespołu naukowców pod kierownictwem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej wsparł w tym zakresie Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Otwarta nauka

Porozumienie podpisane pomiędzy Łukasiewiczem i Politechniką Wrocławską zakłada także wspólne inicjatywy na rzecz kształcenia kadry naukowo-badawczej i współtworzenia kompetencji przyszłości. Jednym z filarów tej działalności będą doktoraty wdrożeniowe, które stanowią unikalną możliwość połączenia aktywności zawodowej i pracy naukowej.

Łukasiewicz konsekwentnie zacieśnia współpracę ze środowiskiem akademickim. Do tej pory podpisał umowy z siedmioma uczelniami, które cieszą się renomą nie tylko w Polsce, ale również na świecie – Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Poznańską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Prowadzenie wspólnych projektów naukowych ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo-rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu i zwiększenie liczby wdrożeń nowoczesnych technologii do polskiej gospodarki.

MK, źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)