Aktualności
Szkoły wyższe
23 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-23

Magisterskie studia menedżerskie w PWSZ w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie uruchamia od października 4-semestralne magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie. Kształcenie odbywać się będzie w systemie stacjonarnym i zaocznym.

Studia na kierunku zarządzanie realizowane są w krośnieńskiej uczelni od 2013 roku na poziomie studiów licencjackich. Od najbliższego roku akademickiego, na podstawie pozytywnej decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oferta będzie obejmowała zarówno kształcenie na poziomie licencjackim, jak i kontynuację nauki na studiach magisterskich.

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie oraz innych pokrewnych kierunków ekonomicznych, ale mogą się także wiązać z podjęciem zupełnie nowych studiów – dotyczy to absolwentów studiów humanistycznych, technicznych oraz innych. Przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny. Kształcenie na studiach magisterskich będzie realizowane w trzech specjalnościach: zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie kapitałem ludzkim, a także zarządzanie przedsiębiorstwem. Nabór kandydatów będzie prowadzony od lipca.

Zarządzanie od wielu lat stanowi jeden z najstabilniejszych, a także najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów w Polsce (dotyczy to zarówno studiów pierwszego stopnia, jak i studiów magisterskich). Według danych Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ostatnich dziesięciu latach plasowało się nieprzerwanie na jednym z trzech najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów w Polsce. Corocznie ten kierunek chce studiować blisko trzydzieści tysięcy kandydatów.

Źródło: PWSZ w Krośnie

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)