Aktualności
Opublikowano: 2017-02-15

Management of Transport, Shipping, Logistics – nowa anglojęzyczna specjalność w WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczyna kształcenie specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usług. W kwietniu 2017 uczelnia uruchamia anglojęzyczną specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics. Skorzystają z niej studenci studiów II stopnia na kierunku „administracja”. Nowa specjalność uruchomiona zostanie dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu pod nazwą „Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką – Twój patent na sukces w warunkach konkurencyjności” to prawie 1 mln 200 tys. zł. Pieniądze pochodzą z programu „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursu zgłoszonych zostało 177 wniosków z całej Polski. Dofinansowanie otrzymały tylko 62 uczelnie, w tym WSPiA jako jedna z dwóch uczelni w regionie.

W ramach projektu WSPiA uruchomi anglojęzyczne studia na specjalności Management of Transport, Shipping, Logistics (zarządzanie transportem – spedycją – logistyką). Jest to unikatowa specjalność, która kształci specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych. Absolwenci ZTSL będą potencjalnymi pracownikami m.in. firm transportowych, spedycyjnych oraz u operatorów usług logistycznych.

– Z ogólnopolskich badań wynika, że niedobór pracowników w sektorze logistyki i spedycji sięga ok 20%. Wymagane jest od nich odpowiednie wykształcenie, posiadanie określonych kompetencji potwierdzonych certyfikatami. Ze względu na globalny charakter świadczonych usług w tej branży niezbędnym elementem zatrudnienia jest także znajomość języków obcych, głównie angielskiego. Z klasyfikacji zawodów i specjalności jednoznacznie wynika, że logistyka jest deficytowym sektorem naszego rynku pracy. Stąd pomysł na uruchomienie nowej specjalności, dającej możliwość znalezienia pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą – tłumaczy Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Na specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics w pierwszym roku przyjętych zostanie 100 studentów (Polaków i obcokrajowców) stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku administracja. Zajęcia w języku angielskim prowadzą wybitni specjaliści i praktycy z zakresu logistyki i transportu, m.in. prof. Wiesław Czyżowicz, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, przedstawiciel Polski w World Customs Organization, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz szef Polskiej Służby Celnej, dr hab. Jarosław Pytka, ekspert z zakresu otoczenia portów lotniczych i rozwiązań telekomunikacyjnych, informatycznych i informatycznych oraz mgr Marek Kachaniak, dyrektor Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, współautor strategii rozwoju lotnictwa w Polsce.

Kadrę stanowić będą także wykładowcy z zagranicy, m.in.: prof. dr Frank Altemoller, profesor międzynarodowego, europejskiego i niemieckiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Harz w Niemczech, prof. Santiago Ibanez Marsilla, profesor w Klinice Finansów Publicznych, Prawa i Opodatkowania Uniwersytetu w Walencji oraz dr Dana Sramkowa z Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

W ramach projektu WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, oprócz przygotowania i realizacji międzynarodowych programów studiów na specjalności zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, zorganizuje także międzynarodową szkołę letnią dla studentów z zagranicy. – Podczas letnich warsztatów studenci uczestniczyć będą w intensywnym kursie języka polskiego. Zaproponujemy im także udział w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Rzeszowie oraz wyjazdy studyjne prezentujące polskie obyczaje i najważniejsze historyczne i kulturalne miejsca w Polsce – mówi Przemysław Pawlak.

Źródło: WSPiA – RSA

Dyskusja (0 komentarzy)