Aktualności
Szkoły wyższe
23 Września
Fot. Julia Agnieszka Symala
Opublikowano: 2020-09-23

Medal 30-lecia KRUP dla prof. Andrzeja Kowalczyka

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2016–2020, został uhonorowany jubileuszowym medalem 30-lecia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Odznaczenie jest wyrazem wdzięczności za cztery lata pracy na rzecz KRUP oraz uznania za wkład w rozwój nauki i uniwersytetów polskich.

Prof. Andrzej Kowalczyk jest specjalistą w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej i geologii środowiskowej. Od 1975 roku jest zawodowo związany z Uniwersytetem Śląskim. W 1991 roku został adiunktem w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. W 2007 roku objął stanowisko profesorskie. Na Uniwersytecie Śląskim pełnił obowiązki kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej (1998–2004), po czym w 2004 został kuratorem Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Od 2002 do 2005 był prodziekanem ds. studenckich, a następnie do 2008 prodziekanem ds. nauki. Od 2008 przez dwie kadencje był prorektorem ds. nauki i współpracy z gospodarką. W latach 2016–2020 pełnił funkcję rektora uczelni.

Jest autorem i współautorem ponad 110 opracowań naukowych i wdrożeniowych o charakterze prac studialnych, dokumentacyjnych i ekspertyz, wykonanych w ramach współpracy z instytucjami naukowymi, administracją państwową i samorządową oraz przedsiębiorstwami. Należy do Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Asocjacji Hydreogeologów, International Mine Water Association i International Association of Hydrogeologist. W 2015 roku został wyróżniony Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie nauki i innowacyjności przyznawanym przez Regionalną izbę Gospodarczą w Katowicach. W 2016 roku stanął na czele Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Był też wiceprzewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.

Okolicznościowe odznaczenie przyznane zostało przez prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka, przewodniczącego KRUP w poprzedniej kadencji. Działalność Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich opiera się przede wszystkim na zacieśnianiu współpracy między uniwersytetami, opracowywaniu i przedstawianiu stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, a także kultury i oświaty. Obecnie konferencja zrzesza dwadzieścia szkół wyższych. Podsumowanie dziewiątej kadencji KRUP zaprezentowaliśmy w wakacyjnym numerze „Forum Akademickiego”.

MK, źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)