Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lutego
Opublikowano: 2018-02-26

Medale dla UKW

W dniach 2–6 lutego odbyły się targi nowych technologii „Intelectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” IPITEx 2018 w Bangkoku (Tajlandia). Wydarzenie było zorganizowane przez Narodową Radę Badań Naukowych Tajlandii (NRCT). Zaprezentowano setki innowacyjnych rozwiązań z kilkudziesięciu krajów. Po dwudniowych prezentacjach i naradach ogłoszono wyniki, które przedstawicielom UKW przyniosły wielki sukces.

Laureatami zostali:

– złoty medal za 3D printed passive exoskeleton for children with weakness in upper limbs dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

– dwie nagrody specjalne przyznana przez lidera delegacji kanadyjskiej oraz lidera delegacji rumuńskiej za 3D printed passive exoskeleton for children with weakness in upper limbs dla międzyuczelnianego zespołu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW, dr inż. Dariusz Mikołajewski i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW oraz prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

– złoty medal za Light cured stomatological replica dla zespołu: dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW i mgr Zbigniew Szczepański z Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW.

Nagrody zostały przyznane za wykonany w technologii druku 3D egzoszkielet pasywny służący wsparciu siły osłabionych  kończyn górnych u dzieci. Dla osób z niedowładem mięśni nawet najprostsze czynności codziennego dnia takie jak mycie, ubieranie się, jedzenie są wyzwaniem trudnym lub niemożliwym do wykonania. Egzoszkielet dzięki wsparciu ich aktywności ma za zadanie ułatwić wykonywanie tych czynności, a poprzez to zwiększyć szanse na samodzielność i niezależność. Jak sama nazwa wskazuje egzoszkielet to szkielet zewnętrzny nakładany na ciało człowieka bez ingerencji w jego struktury, co już jest wielkim jego atutem. Jego konstrukcja sprawia że jest urządzeniem pasywnym, czyli do wsparcia aktywności osłabionych mięśni nie wykorzystuje się np. silnika lub jednostki sterującej pod postacią komputera. Umożliwia to zredukowanie ciężaru egzoszkieletu do minimum, tak by sam egzoszkielet nie obciążał dodatkowo niedowładnych kończyn górnych. Egzoszkielet ten powstał, by wspierać aktywność mięśni niedowładnych u dzieci, z możliwością rozszerzenia jego zastosowania na osoby dorosłe. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D, co oznacza, że każdy egzoszkielet jest wykonywany indywidualnie, zgodnie z wymiarami przyszłego użytkownika na podstawie skanów 3D jego tułowia i kończyn górnych. Można powiedzieć, że jest szyty na miarę, jako element terapii personalizowanej (ang. patient-tailored therapy). Było to możliwe dzięki współpracy specjalistów medycznych i inżynierów.

Światłoutwardzalne fantomy stomatologiczne wykorzystują zarówno skany 3D, jak i informacje z obrazowania medycznego. Nowatorska procedura tworzenia replik zębów bazuje na przeźroczystej komorze zawierającej kształt replikowanego zęba, która zostaje wypełniona monomerem reagującym z promieniowaniem UV. Proces polimeryzacji, a co za tym idzie ustalania kształtu replikowanego zęba, trwa od 30 do 90 sekund. Komora po zamknięciu jest gotowa do ponownego wypełnienia monomerem, tj. wytwarzania kolejnych fantomów stomatologicznych. Fantomy mogą zawierać również zaprojektowaną wadę w postaci wtopionej końcówki narzędzia i mogą posiadać różnego typu stany chorobowe.

Lata 2016–2018 to okres znaczących sukcesów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie innowacyjności. W 2016 r. zespół Instytutu Psychologii UKW otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju za program GRADYS. Z końcem 2017 r. przyznano UKW Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju za wzorową współpracę z otoczeniem biznesu i komercjalizację wyników prac badawczych oraz wkład w rozwój nauki w Polsce. Do tego doszło wyróżnienie w konkursie Lider Innowacji Pomorza i Kujaw 2017, natomiast w 2016 r. była to nagroda InnoMaRe w konkursie Lider Innowacji Pomorza i Kujaw. Za największy sukces ostatniego okresu należy uznać podpisanie Kontraktu Terytorialnego, w którym to UKW jest liderem w dwóch wielomilionowych projektach, w dwóch kolejnych jest partnerem.

UKW jest uniwersytetem klasycznym, szerokoprofilowym, który łączy nauki techniczne i ścisłe, humanistyczne,  społeczne i przyrodnicze, nauki o zdrowiu i nauki o kulturze fizycznej. Uczelnia stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju badań interdyscyplinarnych, pozwalających spojrzeć na badany problem i jego rozwiązanie z wielu różnych perspektyw. Uniwersytet przestaje skupiać się na jednym kierunku rozwoju, lecz na wzajemnym uzupełnianiu się oferty badawczej.

Sukces UKW mierzony ostatnimi wyróżnieniami, medalami, docenieniem osiągnięć przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest efektem intensywnej pracy zarówno w obszarze rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (m.in. projekty w ramach kontraktu terytorialnego), wyszukiwania i patentowania nowatorskich wyników badań zespołów (np. Inkubator Innowacyjności +) oraz wspierania przygotowania poszczególnych rozwiązań do komercjalizacji drogą sprzedaży licencji czy stworzenia spółki spin-off (np. granty na badania przedwdrożeniowe), również w ścisłej współpracy z biznesowym i społecznym otoczeniem uniwersytetu (np. Vouchery badawcze).

Współpraca ze specjalistycznymi klastrami i stowarzyszeniami pracodawców oraz indywidualnymi przedsiębiorcami, także uważne wsłuchiwanie się w potrzeby i priorytety regionu (tzw. regionalne inteligentne specjalizacje), w tym tzw. trzeciego sektora powodują, że  opracowywane rozwiązania są oparte nie tylko na najnowszych badaniach naukowych, ale również reprezentują najwyższy poziom techniczny i innowacyjny, co znajduje oddźwięk w nagrodach i wyróżnieniach krajowych i zagranicznych.

Sławek Łaniecki

Dyskusja (0 komentarzy)