Aktualności
Szkoły wyższe
27 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-06-27

MEiN zwiększa subwencję dla uczelni zawodowych

O 136 mln zł minister edukacji i nauki zwiększył subwencję na rok 2022 dla publicznych uczelni zawodowych. To środki, które pozwolą na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego w różnych regionach Polski. Wsparcie otrzymają w sumie 34 uczelnie.

Rozwój i wsparcie wyższych uczelni zawodowych to jeden z kluczowych obszarów działań Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jednostki te pełnią rolę lokalnych centrów wiedzy, współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a przede wszystkim swoją ofertą kształcenia odpowiadają na potrzeby rynku pracy w regionie. Uczelnie zawodowe otrzymują wsparcie m.in. w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”. Środki z programu są przeznaczane na podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Teraz resort zwiększył subwencję na rok 2022 dla publicznych uczelni zawodowych oraz niepublicznej uczelni zawodowej prowadzonej przez kościół (Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie). Wsparcie na łączną kwotę 136 mln zł otrzymają 34 uczelnie z całego kraju. Środki te będą przeznaczone na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego, zgodnie z potrzebami poszczególnych uczelni.

Największe wsparcie finansowe otrzyma Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (10,1 mln zł). Ponad 8 mln zł trafi do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a ponad 7 mln zł – do Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

MK, źródło: MEiN

Subwencje 2022

 

Dyskusja (0 komentarzy)