Aktualności
Opublikowano: 2017-05-29

Między Indiami a Polską

Podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podpisana została umowa współpracy akademickiej między Politechniką Śląską a Uniwersytetem Kalkuty. Ze strony śląskiej uczelni porozumienie parafował prorektor ds. nauki i rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Uniwersytet Kalkuty reprezentowany był natomiast przez jego rektora prof. Ashutosha Ghosha. Obaj sygnatariusze zadeklarowali chęć rozwijania współpracy zarówno w obszarze edukacji, jak również badań naukowych.

Zawarta 11 maja br. umowa jest efektem rozmów dotyczących międzyuczelnianego współdziałania zainicjowanych podczas Bengalskiego Globalnego Szczytu Biznesowego, odbywającego się w styczniu w Kalkucie, w którym województwo śląskie uczestniczyło jako gość honorowy. Podpisaniu bilateralnych ustaleń towarzyszyło wizytowanie Centrum Biotechnologii śląskiej uczelni przez gości z Indii, w tym polskiego konsula honorowego w Kalkucie Joydeepa Roy, który spotkał się m.in. z rektorem Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem.

Zawarta umowa pozwolić ma na realizację w przyszłości nowych, wspólnych przedsięwzięć, a także budowanie relacji umożliwiających wymianę posiadanej przez partnerów wiedzy.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)