Aktualności
Szkoły wyższe
15 Marca
Źródło: PWSZ w Pile
Opublikowano: 2019-03-15

Międzynarodowa wspólnota

Jako kolejna uczelnia w naszym kraju Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przystąpiła do instytucji, która wspiera środowisko akademickie i jego inicjatywy, czyli do Santander Universidades. Stosowne porozumienie podpisane zostało przez dr. hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PWSZ, rektora PWSZ w Pile oraz Wojciecha Leśniewskiego, dyrektora Biura Santander Universidades.

Dzięki parafowanej umowie zarówno studenci jak i doktoranci, pracownicy oraz absolwenci pilskiej uczelni skorzystać będą mogli z konkretnego wparcia, obejmującego m.in. uczestnictwo w programach staży, praktyk czy stypendiów. Sama PWSZ zyska ponadto możliwość wzmocnienia swojej płaszczyzny mobilności międzynarodowej, a to dzięki partycypacji w Programach Globalnych Santander Universidades, których istotą jest przecież wymiana internacjonalistyczna wszystkich uczestników rzeczonej inicjatywy.

Bilateralna umowa zagwarantuje także sposobność rozwoju kontaktów naukowych pomiędzy PWSZ w Pile a ośrodkami akademickimi w tych krajach, w których istnieje Santander Universidades.

az

(źródło: pwsz.pila.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)