Aktualności
Szkoły wyższe
22 Lipca
Opublikowano: 2021-07-22

Międzynarodowe kwalifikacje dla finansistów w WSB

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu otrzymała akredytację ACCA dla kierunku finanse i rachunkowość ze specjalnością finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA. Certyfikat zwiększa możliwości w budowaniu kariery zawodowej.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) to założona w 1904 roku działająca globalnie, prestiżowa instytucja dla specjalistów z zakresu rachunkowości oferująca kwalifikacje i standardy z obszaru rachunkowości, finansów i zarządzania uznawane na całym świecie. Stworzyła program akredytacji, dzięki któremu studenci wybranych kierunków lub specjalności mają zaliczoną część kwalifikacji na podstawie egzaminów zdanych w toku studiów. W ten sposób ci, którzy zrealizują wymogi formalne uczelni (wybiorą określoną specjalność, ścieżkę i/lub zaliczą wymagane przedmioty), otrzymają nawet do 9 zwolnień z egzaminów ACCA. Aktualnie dla wszystkich studentów kierunku finanse i rachunkowość ze specjalnością finanse przedsiębiorstw i podatki w WSB w Poznaniu dostępnych jest 6 zwolnień.

Do tej pory akredytację ACCA posiadały dwa wydziały WSB: Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu oraz Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Od tego roku objęła ona również Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Studenci, którzy w tej ostatniej jednostce rozpoczną naukę od najbliższego roku akademickiego i na trzecim semestrze dokonają wyboru specjalności finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA, otrzymają możliwość ubiegania się o certyfikat.

Porównaliśmy i dostosowaliśmy sylabusy oraz sposoby egzaminowania na uczelni do standardów ACCA. Skonstruowaliśmy program studiów na specjalności w taki sposób, żeby spełnić wymagane kryteria. Dotyczy to także egzaminów, które muszą posiadać odpowiednią konstrukcję dotyczącą rodzajów pytań – casy, zadania kalkulacyjne, pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru – a także czasu trwania egzaminu – wyjaśnia dr Piotr Dawidziak, dyrektor Międzywydziałowego Centrum ds. Akredytacji i Jakości Kształcenia w WSB w Poznaniu.

Studia na uczelni, która posiada program akredytowany przez ACCA, to szansa na zdobycie dyplomu renomowanej szkoły wyższej, ale przede wszystkim na rozbudowanie kompleksowej wiedzy z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa. Osoby posiadające kwalifikacje ACCA zyskują szansę, aby stać się prawdziwymi liderami finansów. Certyfikat ułatwia znalezienie pracy w Polsce i za granicą, zwiększa szanse na awans i stanowiska kierownicze a także sukces finansowy.

Rozpoznawalność certyfikatu na międzynarodowym poziomie daje ogromne możliwości w budowaniu kariery zawodowej. Dyplom ACCA to potwierdzenie umiejętności pracowników, którzy wiążą swój rozwój zawodowy z zarządzaniem finansami w międzynarodowych przedsiębiorstwach – podkreśla Andrzej Hopko, absolwent kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, który zaraz po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w branży finansowej.

Dodaje, że kwalifikacje ACCA to nie tylko wiedza techniczna oparta o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, umiejętność budowania strategii finansowej, zdolności menedżerskie i znajomość języka angielskiego, ale również dostęp do bogatej sieci kontaktów międzynarodowych w środowisku finansowym i umiejętność spojrzenia na firmę nie tylko z perspektywy optymalizacji podatkowej, do której często przyzwyczajeni są polscy przedsiębiorcy.

To spojrzenie na bilans jako całość, gdzie zobowiązania podatkowe nie stanowią celu samego w sobie. Poszukiwanie wartości dodanej, którą generują posiadane aktywa i odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym w otoczeniu międzynarodowej konkurencji to dodatkowe umiejętności, które może zdobyć osoba podążająca ścieżką ACCA – wymienia Andrzej Hopko, który kwalifikacje ACCA posiada od 10 lat.

Akredytacja będzie ważna do końca 2028 roku dla wszystkich wydziałów WSB w Poznaniu. Akredytacji poddano kierunek studiów I stopnia: finanse i rachunkowość ze specjalnością finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA. Obejmuje ona zakres modułów: BT – Business and Technology (Biznes i Technologia); MA – Management Accounting (Rachunkowość Zarządcza); FA – Financial Accounting (Rachunkowość Finansowa); LW – Corporate and Business Law (Prawo Biznesowe i Prawo Przedsiębiorstw) oraz modułów TX – Taxation  (Podatki) oraz FM – Financial Management (Zarządzanie Finansami). Pierwsze cztery moduły są uznawane „automatycznie” na podstawie programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość, natomiast kolejne moduły, w tym TX oraz FM wymagają dostosowania do standardów ACCA programu przedmiotów oraz przypisanych im egzaminów. WSB w Poznaniu wraz z wydziałami spełniła te standardy.

ACCA zrzesza i wspiera ponad 200 tys. członków oraz ponad pół mln studentów w 180 krajach. W Polsce zrzeszonych jest 2 tys. członków, a kolejne 4 tys. studentów jest na drodze do uzyskania kwalifikacji.

MK, źródło: WSB

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)