Aktualności
Szkoły wyższe
30 Listopada
Źródło: www.pg.edu.pl
Opublikowano: 2020-11-30

Międzynarodowy kierunek studiów o technologiach kosmicznych na PG

Politechnika Gdańska i Hochschule Bremen będą wspólnie kształcić wysokiej klasy specjalistów w zakresie technologii kosmicznych. Projekt o nazwie SpaceBriGade zakłada utworzenie międzynarodowego kierunku studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim II stopnia.

Sektor kosmiczny na całym świecie rozwija się bardzo prężnie i wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadają szerokie multidyscyplinarne kompetencje i umiejętności. Również w Polsce nastąpiło zwiększenie liczby podmiotów z sektora kosmicznego, które dostrzegają korzyści płynące z uruchomienia kierunku studiów kształcącego z szeroko pojętych technologii kosmicznych, w tym zarządzania systemami kosmicznymi.

Nowe studia będą bazowały na dotychczasowych kierunkach studiów II stopnia, tj. „Aerospace Technologies”, „Computer Science” i „Electrical and Electronics Engineering” prowadzonych w Hochschule Bremen oraz „Technologie Kosmiczne i Satelitarne” prowadzonych na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wspólnie z Uniwersytetem Morskim z Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Uniwersytetem Gdańskim.

Dzięki projektowi SpaceBriGade 15 studentów, którzy w najbliższym semestrze rozpoczną studia na międzyuczelnianym kierunku II stopnia „Technologie kosmiczne i satelitarne” i wezmą udział w rekrutacji, będą mogli studiować także na uniwersytecie w Bremie. Studia będą prowadzone w języku angielskim, a każdy ze studentów otrzyma specjalne stypendium, by sfinansować koszty pobytu i przejazdu do Niemiec.

Wymiana nastąpi już na I semestrze studiów, by studenci byli dobrze przygotowani do nauki, zorganizowane będą w szkolenia językowe, adaptacyjne i międzykulturowe. Dodatkowo projekt przewiduje także przeprowadzenie szkoleń dla kadry zaangażowanej w prowadzenie zajęć. Będą one dotoczyły nowych metod i technik kształcenia, w tym kształcenia na odległość – wyjaśnia dr inż. Marek Chodnicki, kierownik projektu.

Studenci wyjadą do Hochschule Bremen, na której studiuje ok. 8500 osób, mających do wyboru niemal 60 kierunków. HSB należy do największych uczelni tego rodzaju w Niemczech – oferuje programy nauczania kształcące inżynierów, jak i magistrów w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi, inżynieryjnymi, a także biznesowymi i społecznymi. Brema nazywana jest niemieckim kosmicznym miastem, głównie dzięki dużej liczbie firm z sektora kosmicznego, m.in.: Airbus Defence & Space, OHB, Dsi, ZARM, ESA BIC, HESPACE Institutes czy DRL (Niemiecka Agencja Kosmiczna).

HSB i PG utrzymują długoletnią współpracę w wielu dziedzinach inżynierii mechanicznej i energetyki (ze wsparciem funduszów DAAD w ramach programu partnerskiego z uczelniami z Europy Wschodniej), w postaci dwustronnych programów wymiany studenckiej i kadry akademickiej, wspólnie realizowanych projektów i badań w wymienionych wyżej dziedzinach.

Szeroki program studiów pozwoli na przekazanie studentom podbudowanej teoretycznie, uporządkowanej i poszerzonej wiedzy zarówno z zagadnień podstawowych, jak i z zagadnień specjalistycznych obejmujących wybraną, istotną z punktu widzenia technologii kosmicznych tematykę m.in z zakresu komunikacji satelitarnej, mechaniki orbitalnej, projektowania pojazdów kosmicznych, inżynierii równoległej, technik antenowych, prawa kosmicznego czy cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo program kształcenia będzie oferował kursy związane z inżynierią systemów i zarządzeniem w sektorze kosmicznym. Chcemy również zorganizować spotkania z przedsiębiorcami z sektora kosmicznego – zapowiada dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski, koordynator kierunku.

Projekt jest finansowany ze środków POWER w ramach programu KATAMARAN ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Rekrutacja na międzynarodowy kierunek rozpocznie się w styczniu 2021 roku.

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: