Aktualności
Szkoły wyższe
14 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-14

Milionowa dotacja na studia dualne w Kaliszu

Milion złotych unijnej dotacji otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na uruchomienie studiów dualnych. Dzięki tym środkom studenci będą się kształcić i pracować w swoim zawodzie, otrzymując za to wynagrodzenie.

Studia dualne to innowacyjna forma studiowania, polegająca na studiowaniu i uczestnictwie w płatnym stażu w lokalnych przedsiębiorstwach.

– Projekt jest skierowany do studentów, którzy rozpoczną naukę w kaliskiej PWSZ w roku akademickim 2018/2019 na kierunku mechanika i budowa maszyn – mówi Artur Kijewski, pełnomocnik rektora ds. studiów dualnych i współpracy z gospodarką.

Jak dodaje, na pierwszym roku studenci będą brali udział w zajęciach dydaktycznych, ale już na drugim – dla tych, którzy wyrażą wolę podjęcia kształcenia w systemie dualnym – harmonogram zajęć zostanie zmieniony. Jeden tydzień studenci poświęcać będą na naukę, by w kolejnym pracować. Stypendium stażowe, które otrzymają, wyniesie połowę minimalnego wynagrodzenia. Przed rozpoczęciem stażu każdy kandydat weźmie udział w specjalnie przygotowanych wizytach studyjnych, w trakcie których zapozna się z poszczególnymi przedsiębiorstwami oraz wytwarzanymi przez nie produktami. Na mocy trójstronnych porozumień studenci będą otrzymywali wynagrodzenie, a pozyskane przez uczelnię środki pozwolą na pokrycie m.in. kosztów ich ubezpieczenia oraz dojazdów do zakładów pracy. Możliwość uczestniczenia w tego typu formule kształcenia otrzyma w pierwszym okresie 30 studentów.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie wyraziło już kilkanaście firm różnych branż z Kalisza, Ostrowa, Ostrzeszowa, Pleszewa i okolicznych miejscowości.

Cieszę się, że przedsiębiorcy z regionu są zainteresowani takim rodzajem kształcenia i tym, by nasi studenci nabywali praktyczne umiejętności w ich zakładach. Studia dualne mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy – twierdzi rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Obecnie mamy doskonale zorganizowaną współpracę z firmami klastra lotniczego i liczymy na podobną z klastrem spożywczym – dodaje Kijewski.

Studia dualne są dziewiątym aktualnie realizowanym przez uczelnię projektem unijnym. Jego wartość to ponad 997 tys. zł.

MK

(Źródło: PWSZ w Kaliszu)

 

Dyskusja (0 komentarzy)