Aktualności
Szkoły wyższe
11 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-04-11

Minister zdrowia podzielił subwencję na zwiększenie wynagrodzeń na uczelniach

Ponad 471 mln zł przeznaczył minister zdrowia na zwiększenie wynagrodzeń pracowników uczelni medycznych. Subwencja na ten cel została podzielona między dziewięć uczelni.

Przyznane środki finansowe przeznaczone są na podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników uczelni średnio o: 30% w grupie nauczycieli akademickich i 20% w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Jak podano w komunikacie, kwoty zwiększeń wysokości subwencji zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez uczelnie medyczne o liczbie zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat, w poszczególnych grupach stanowisk ze wskazaniem liczby etatów, których wynagrodzenie zasadnicze zawiera się w danych
przedziałach kwotowych. Dane zostały sporządzone według stanu na 1 października 2023 roku.

Minister zdrowia podzielił środki finansowe w kwocie 471 mln zł między dziewięć uczelni. Najwięcej z tej puli otrzyma Warszawski Uniwersytet Medyczny (70,9 mln zł). Dalej są: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (61,6 mln zł), Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Uniwersytet Medyczny w Lublinie (po 59,6 mln zł) oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (55,9 mln zł). Najmniej dostanie Pomorski Uniwersytet Medyczny (27,3 mln zł).

Do określenia pełnych kosztów uwzględniony został dodatek stażowy oraz koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego od zwiększonych wynagrodzeń, a także pochodne opłacane przez pracodawców będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne.

MK

Komunikat Ministra Zdrowia o zwiększeniach wysokości subwencji

Dyskusja (0 komentarzy)