Aktualności
Szkoły wyższe
29 Listopada
Opublikowano: 2017-11-29

Moralność a sztuczna inteligencja

Problemy dotyczące relacji między moralnością a sztuczną inteligencją będą tematem kolejnego Spotkania z Kognitywistyką na Uniwersytecie w Białymstoku. Tym razem gościem cyklu będzie dr Michał Klincewicz z Zakładu Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie odbędzie się 30 listopada (czwartek) o godzinie 13.00 w sali 108A w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki (Pl. NZS 1).

Dr Michał Klincewicz uzyskał stopień doktora (Ph.D.) w City University of New York (2013), a następnie odbył staż podoktorski w Berlin School of Mind and Brain. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy czasowej organizacji procesów poznawczych oraz multimodalnej percepcji czasu. Drugi związany jest konsekwencjami rozwoju nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja oraz broń autonomiczna.
Problemy dotyczące relacji między moralnością a sztuczną inteligencją są liczne.

Jeden z nich wyraża pytanie: czy rozwój sztucznej inteligencji może się przyczynić do moralnego udoskonalenia człowieka (moral enhancement)? M.in. tym rozważaniom poświęcone będzie spotkanie zorganizowane przez kognitywistów z UwB.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)