Aktualności
Szkoły wyższe
13 Września
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2021-09-13

Na czele uniwersyteckiego think tanku

Dr hab. Dominik Antonowicz z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został dyrektorem Ośrodka Analiz Strategicznych – nowej jednostki, której rolą będzie doradzanie władzom w kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości uczelni.

Podstawową rolą Ośrodka Analiz Strategicznych, jednostki o charakterze think tanku, która funkcjonuje na UMK od 1 maja 2021 r., będzie doradzanie rektorowi w sprawie przyszłości Uniwersytetu, a w szczególności jego roli, organizacji i zadań. Analizy prowadzone przez Ośrodek oraz propozycje rozwiązań będą uwzględniały zmiany zachodzące w świecie, przede wszystkim w zakresie społecznej odpowiedzialności instytucji naukowych i ich roli kulturotwórczej i edukacyjnej.

Do zadań Ośrodka należeć będzie m.in.: współtworzenie długoterminowej strategii rozwoju naukowego i instytucjonalnego uniwersytetu, strategii umiędzynaradawiania w zakresie badań naukowych, jak i kształcenia; udział w tworzeniu polityki komunikacyjnej; prowadzanie analizy struktury organizacyjnej Uniwersytetu z punktu widzenia jej zdolności do realizacji jego misji i strategii; koordynowanie komunikacji z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi uniwersytet w działaniach ewaluacyjnych oraz współpraca z Międzynarodowym Komitetem Doradczym Uniwersytetu w ramach ewaluacji realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK jest kierownikiem Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem globalnych trendów szkolnictwa wyższego, ustrojem, a także zarządzaniem instytucjami akademickimi. Ukończył studia w UMK (socjologia) oraz University of Birmingham (public management), pracował jako postdoc w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente (2008–2009), Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto (2016) oraz pełni funkcję visiting professor w Ontario Institute for Studies in Education (OISE) na University of Toronto (2020–2021).

Był stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), NAWA (im. Bekkera), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start oraz Kolumb). Jest autorem trzech książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w najbardziej prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez prestiżowe domu wydawnicze (np. Oxford University Press, Routledge, Pelgrave-Macmillan, Springer czy Sense).

źródło: www.portal.umk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)