Aktualności
Szkoły wyższe
17 Października
Opublikowano: 2018-10-17

Na PB ruszyły studia dualne

Zajęcia praktyczne, staże w przedsiębiorstwach, szkolenia ze specjalistami od komunikacji, przedsiębiorczości i zarządzania projektami – tak będzie wyglądało kształcenie na kierunku elektrotechnika – studia dualne. 10 października, podczas uroczystości inauguracji studiów, Politechnika Białostocka podpisała umowy z przedsiębiorcami – partnerami kształcenia praktycznego.

Kierunek elektrotechnika – studia dualne prowadzony jest przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej we współpracy z 12 przedsiębiorstwami. Jego uruchomienie wiąże się z realizacją szerszego przedsięwzięcia poświęconego unowocześnianiu kształcenia na Politechnice Białostockiej – projektu „PB 2020” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

– Rozpoczynamy program, który jest nowością nie tylko na Politechnice Białostockiej, ale też na większości uczelni – mówił rektor PB prof. Lech Dzienis podczas uroczystości na Wydziale Elektrycznym. Dla studentów będzie to niepowtarzalna szansa zbliżenia się do praktyki już w czasie studiów. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali udział w projekcie, będą mieli możliwość „wychowania” sobie przyszłych pracowników. Kontakt pomiędzy studentami a przedsiębiorstwami będzie bowiem w czasie tych studiów o wiele większy niż w przypadku każdego innego rodzaju edukacji. I to jest największa wartość tego programu. Mam jednocześnie nadzieję, że za tym przykładem pójdą inne nasze wydziały, które poszerzą swoją ofertę o studia dualne. Politechnika Białostocka jest uczelnią akademicką, ale nie powinna zapominać o tym, że w myśl obowiązujących nas w tej chwili zasad, powinniśmy ściśle współpracować z przemysłem i biznesem. Studia dualne są jedną z form tej współpracy, dlatego bardzo liczymy na sukces tego przedsięwzięcia – dodawał rektor.

W programie studiów dualnych na kierunku elektrotechnika, oprócz tradycyjnych zajęć na uczelni, znalazła się rozszerzona cześć praktyczna. Będzie ona realizowana przez pracodawców – partnerów kształcenia praktycznego w kilku formach. Jedna z nich to zajęcia z przedmiotów zawodowych, które odbędą się na terenie uczelni albo w przedsiębiorstwach. Oprócz tego studenci wezmą udział w szkoleniach z tzw. kompetencji miękkich: interpersonalnych, komunikacji, zarządzania projektami. Ten moduł kształcenia poprowadzą osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. specjaliści z Białostockiego Parku-Naukowo Technologicznego czy Polskiego Komitetu Normalizacji. Po ukończeniu drugiego semestru student zostanie skierowany na praktykę przemysłową w wybranym przedsiębiorstwie partnerskim. W sumie przewidziano aż 52 tygodnie płatnych staży. 12 października studenci rozpoczęli wizyty studyjne w firmach – będą mogli je poznać i wybrać tę, w której podejmą staż. Studia inżynierskie zakończą się po 7 semestrach. W pisaniu swoich prac dyplomowych studenci także będą mogli liczyć na wsparcie przedsiębiorstw.

Do projektu studiów dualnych przystąpiło 12 firm z branży elektrotechnicznej: AC S.A., Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A., Elektrometal Energetyka S.A., Elektromontaż Wschód Sp. z o.o., Pracownia Projektowa ENSPRO Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Plum Sp. z o.o., Promotech Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., SMP Poland Sp. z o.o., Rosti Poland Sp. z o.o., TEMA Sp z o.o.

Dziekan Wydziału Elektrycznego, dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, dziękował zarządom tych przedsiębiorstw: – Uznaliście, że inwestycja w ludzi jest najbardziej trafiona. Bardzo dziękujemy za to, że chcecie zainwestować swój wysiłek, czas i pieniądze, w naszych studentów. Mam nadzieję, że już wkrótce uznacie państwo tę inwestycję za bardzo udaną.

Bogusław Łącki, wiceprzewodniczący Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego, prezes zarządu APS S.A., przypomniał, że pomysł na uruchomienie studiów dualnych powstał zaledwie 15 miesięcy temu. Dlatego pogratulował uczelni i wydziałowi szybkiego zrealizowania projektu. Docenił także przedsiębiorców i fakt, że mimo tego, że rywalizują w tej samej branży, tu postanowili współdziałać, aby „wychować absolwenta Politechniki Białostockiej”. – Dzięki temu elektryk wykształcony w naszym regionie będzie znacznie mądrzejszy, a dyplom uczelni wyższej więcej wart – podkreślał Bogusław Łącki.

Katarzyna Rutkowska, prezes Zarządu AC S.A. mówiła: – W tego typu projekt włączamy się po raz pierwszy. Naszym zdaniem jest to fantastyczna możliwość, żeby studenci już od początku swojego kształcenia poznali praktyczny wymiar nauczania, mieli dostęp do najnowszych technologii, a także zetknęli się z wymaganiami, jakie stawiają klienci. W AC mamy kontakt z dostawcami komponentów z rynków całego świata: Japonii, Włoch, Stanów Zjednoczonych. Dlatego studenci Politechniki Białostockiej będą mieli okazję razem z nami poznawać trendy, które powstają w przemyśle i kreować przyszłość technologiczną.

3,5-letnie studia inżynierskie o profilu praktycznym, na kierunku elektrotechnika, specjalność automatyka przemysłowa w roku akademickim 2018/2019 rozpoczęło 20 słuchaczy.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)