Aktualności
Szkoły wyższe
29 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-01-29

Na Podkarpaciu powstanie klaster kosmiczny

Rozbudowa krajowych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych przy udziale sektora komercyjnego i naukowego to główny cel klastra kosmicznego tworzonego na Podkarpaciu. Umożliwi on realizację projektu Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.   

List intencyjny w tej sprawie podpisano w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Rzeszowie. Jego sygnatariuszami są: Województwo Podkarpackie, firma EXATEL SA, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Lotnictwo jest odwołaniem do blisko stuletniej tradycji obecności tej gałęzi gospodarki w regionie, a kosmonautyka to naturalna konsekwencja związku z branżą lotniczą. W tym obszarze region poszukuje swoich szans na rozwój i wzmocnienie naturalnych przewag konkurencyjnych. Ta bardzo ważna inicjatywa powinna wzmocnić potencjał wzrostu gospodarki w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych oraz rozpowszechnić korzystanie z technologii satelitarnych do wspierania systemów przyjaznych dla środowiska i klimatu – mówił marszałek województwa Władysław Ortyl.

Głównym zadaniem interesariuszy listu będzie współpraca w przygotowaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy wniosku aplikacyjnego dotyczącego stworzenia Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Będzie on tworzony przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które zostanie jednym z beneficjentów wypracowanych technologii. Efektem projektu będzie stworzenie pierwszej polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych. Podpisany dokument określa ramy współpracy w zakresie budowy i utrzymania klastra kosmicznego na terenie województwa podkarpackiego oraz wsparcia budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych podkreślali, że celem inicjatywy jest wzmocnienie potencjału gospodarczego kraju w obszarze technologii kosmicznych oraz technik satelitarnych. Ich zdaniem projekt zwiększy bezpieczeństwo kraju i pozwoli aktywnie uczestniczyć w strukturach NATO. Siłą polskiego klastra kosmicznego ma być wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego polskiej nauki.

To ambitne przedsięwzięcie pozwoli wykorzystać potencjał badawczo-naukowy pracowników Politechniki Rzeszowskiej, którzy od wielu lat specjalizują się m.in. w tematyce lotniczej i kosmicznej. Mamy doświadczenie, mamy ludzi, mamy infrastrukturę, aby temu sprostać – powiedział rektor prof. Piotr Koszelnik.

Klaster będzie korzystał z wiedzy europejskich organizacji, takich jak Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS, ESA Business Incubation Centres, EURISY, EARSC, SME4Space czy EUROSPACE. Województwo podkarpackie od 2017 r. jest członkiem NEREUS, a także realizuje wraz z partnerami ESA BIC POLAND. Projekt Satelitarny System Obserwacji Ziemi oraz klaster kosmiczny będą mieć wpływ na wzrost gospodarczy w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych, pozwolą również wzmocnić suwerenność i bezpieczeństwo kraju w zakresie obrazowania jego terytorium. Przyczynią się też do tworzenia miejsc pracy i nowych usług w zakresie obserwacji satelitarnej Ziemi. Wzmocnią sektor startupów oparty m.in. na analizie danych satelitarnych przez zwiększenie dostępności do nich. Projekt będzie oddziaływał na systemy wprowadzające cyfrowe zmiany w społeczeństwie, gospodarce i administracji publicznej.

źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)