Aktualności
Opublikowano: 2017-09-26

Na Politechnice Białostockiej rozpoczął się nowy rok akademicki

25 września rozpoczęły się zajęcia na Politechnice Białostockiej w nowym roku akademickim 2017/2018. To wyjątkowy dzień dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Na 7 wydziałach naukę rozpoczyna blisko 1700 osób na stacjonarnych studiach licencjackich i inżynierskich oraz 180 osób na studiach niestacjonarnych. Także od 25 września 2017 roku Wydział Zarządzania zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Zarządzania. Nowa nazwa ma lepiej oddać charakter wydziału, który od kilku lat stawia na rozwój kierunków inżynierskich.

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej został utworzony w 2001 roku decyzją ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Nowa jednostka przejęła zadania Instytutu Zarządzania i Marketingu, który istniał w strukturach uczelni już od 1993 roku. Obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania mieści się przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka w  Kleosinie i jest jednym z dwóch największych – pod względem liczby studentów – wydziałów Politechniki Białostockiej. Studia na tym wydziale ukończyło dotychczas ponad 15 tys. absolwentów.

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, na antenie Radia Akadera tłumaczyła powody zmiany nazwy: – Od dłuższego czasu obserwowaliśmy dużo większe zainteresowanie kandydatów kierunkami inżynierskimi. W naszej ofercie dydaktycznej pojawiło się też więcej kierunków o charakterze technicznym. Chcieliśmy również, jako wydział, mocniej utożsamić się z uczelnią techniczną – funkcjonujemy przecież na Politechnice – oraz odróżnić się od typowych kierunków uniwersyteckich, czyli wydziałów zarządzania działających na uczelniach ekonomicznych czy uniwersytetach.

Obecnie na Wydziale Inżynierii Zarządzania studiuje ponad 2000 osób, w tym prawie 400 przekroczyło mury uczelni po raz pierwszy.

– Ofertę kształcenia rozszerzyliśmy do 4 kierunków inżynierskich: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług oraz inżynieria meblarstwa. Utrzymujemy dwa kierunki ekonomiczne: zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. Naszym studentom chcemy przekazać więcej wiedzy praktycznej – uważamy, że tacy absolwenci będą bardziej przydatni na rynku pracy. Będziemy uczyć, jak wykorzystywać narzędzia o charakterze technicznym do rozwiązywania problemów sfery zarządzania oraz w drugą stronę – jak typowe narzędzia charakterystyczne dla nauk o zarządzaniu – wykorzystywać do rozwiązywania problemów technicznych. Chcemy iść w kierunku interdyscyplinarności, czyli łączyć nauki techniczne z naukami o zarządzaniu – dodaje Dziekan Ejdys.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)