Aktualności
Szkoły wyższe
19 Marca
Fot. Adam Paczkowski
Opublikowano: 2024-03-19

Na Politechnice Koszalińskiej powstała pracownia analiz rynkowych

Pracownię analiz rynkowych uruchomiono na Politechnice Koszalińskiej. Studenci będą w niej korzystać z oprogramowania, jakiego używają m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy czy ONZ.

Pracownia analiz rynkowych powstała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Mieści się w kampusie uczelni przy ulicy Kwiatkowskiego 6e. Laboratorium ma 32 stanowiska dydaktyczne, w tym 8 komputerowych, zawierających aplikacje, monitor interaktywny i mobilne stoły, które ułatwiają aranżowanie charakteru zajęć. Studenci od nowego semestru mogą uczyć się korzystając z najnowszych oprogramowań.

To oprogramowanie umożliwia wykonywanie różnych działań, od obszarów związanych ze statystyką aż po różne rodzaje modelowania. Z tego samego oprogramowania korzysta między innymi Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, ONZ i wiele innych podmiotów – wyjaśnia dr hab. Grzegorz Przekota, dziekan WNE.

Inicjatorką powstania pracowni jest dr Maria Klonowska-Matynia z Katedry Ekonomii WNE, która przyznała, że często słyszy od studentów pytania typu: czego się nauczę, jakie umiejętności praktyczne uzyskam?

Pracownia analiz rynkowych jest odpowiedzią na nie. W przypadku tej sali możemy zachować konwencjonalne metody pracy dydaktycznej w postaci wykładów czy seminariów, ale podczas zajęć można przejść do praktycznego wykonywania zadań z wykorzystaniem komputerów i pracy na różnych bazach danych – podkreśla dr Maria Klonowska-Matynia.

To kolejna nowo otwarta pracownia na WNE. Od września 2022 r. studentki i studenci zdobywają umiejętności praktyczne związane z tematyką finansowo-inwestycyjną w laboratorium finansowo-giełdowym. Mogą się tam poczuć jak na prawdziwym giełdowym parkiecie. Istotą laboratorium jest też współpraca z biznesem w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dotyczących finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Doświadczenie pracowników naukowych i infrastruktura laboratorium umożliwiają wykonywanie prognoz, modelowanie ryzyka finansowego i walutowego.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)