Aktualności
Szkoły wyższe
07 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-07

Na Politechnice Śląskiej kształcenie w nowym formacie

Politechnika Śląska jako pierwsza techniczna uczelnia w Polsce wprowadza do swojej oferty unikatowy format studiów. Od nowego roku akademickiego będzie można obrać ścieżkę kształcenia w pełni dostosowaną do potrzeb i oczekiwań w budowaniu własnej kariery.

Nowością w tegorocznej ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej jest 15 zintegrowanych, elastycznych kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia: automatyka i informatyka przemysłowa; automatyka i robotyka przemysłowa; energetyka; fizyka techniczna; geodezja i kartografia; geoinżynieria i eksploatacja surowców; inżynieria bezpieczeństwa; inżynieria lotnicza i kosmiczna; inżynieria materiałowa; inżynieria ogólna; inżynieria produkcji i zarządzania; mechanika i budowa maszyn; mechatronika przemysłowa; transport; transport kolejowy.

Odchodzimy od wąskiej specjalizacji na rzecz podejścia interdyscyplinarnego. Kształtujemy programy zintegrowanych kierunków studiów oraz dobieramy nowe formy i metody kształcenia w taki sposób, aby student stał się podmiotem, a nie przedmiotem kształcenia, zaś nauczyciel akademicki – przewodnikiem w tym procesie – podkreśla prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor PŚ ds. studenckich i kształcenia.

Na czym polega elastyczny system kształcenia? Najprościej mówiąc umożliwia studentowi skomponowanie swoich studiów inżynierskich zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami w budowaniu własnej zawodowej kariery. W programie 70% stanowią zajęcia obowiązkowe, częściowo obieralne, a 30% stanowią moduły dowolnie obieralne.

Na pierwszych dwóch latach studiów student realizuje zajęcia ogólne, podstawowe i kierunkowe, w większości o charakterze obowiązkowym, natomiast od V semestru sam decyduje, czego chce się uczyć. Wybiera składający się z modułów zdefiniowany zakres dyplomowania i realizuje go do końca studiów. Ponadto student komponuje własny zakres dyplomowania, wybierając moduły lub pojedyncze zajęcia z różnych zakresów dyplomowania. Wszystkie zajęcia, które zrealizuje zostaną udokumentowane w suplemencie – dodaje prorektor.

Jak tłumaczy, kształcenie modułowe polega na dzieleniu zajęć na bloki tematyczne. W danym okresie studenci przyswajają treści ze sobą powiązane i należące do jednego modułu. Dzięki temu całość jest o wiele bardziej przejrzysta i prostsza w odbiorze, a także łatwiejsza w zrozumieniu. To także duże odciążenie dla studentów w kwestii liczby zaliczeń i egzaminów.

W ramach nowego formatu studiów uczelnia proponuje na początek 15 kierunków, ale oferta ma być w kolejnych latach systematycznie rozwijana. Tym bardziej, że rozwiązanie zyskało przychylność samych studentów.

Biorąc pod uwagę to, jak zmienia się sylwetka kandydata, ale także studenta i absolwenta, te zmiany są konieczne. Musimy się bardziej otworzyć na indywidulane potrzeby studentów, tak by mogli tworzyć sobie program studiów, a nie realizować ten z góry narzucony. To jest pokolenie, które takiego samodzielnego wyboru potrzebuje. Przy pomocy elastycznego modelu, w którym student z pomocą konsultanta będzie tworzył program dla siebie, taka samodzielność będzie możliwa – zapewnia Katarzyna Ptaszyńska, przewodnicząca Samorządu Studentów PŚ.

W sumie w rozpoczętej właśnie rekrutacji Politechnika Śląska przygotowała blisko 7 tys. miejsc dla studentów I roku. To 49 i 14 kierunków I i II stopnia, w tym 12 prowadzonych w języku angielskim. Studenci zrealizują część zajęć w ramach tzw. PBL-i (project/problem based learning) – to nauka praktycznego rozwiązywania problemów badawczych i projektów przez pracę w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem mentora. Rocznie Politechnika Śląska realizuje ok. 200 takich projektów, finansowanych z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)