Aktualności
Szkoły wyższe
15 Marca
Źródło: Politechnika Warszawska
Opublikowano: 2022-03-15

Na PW działa internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy

Politechnika Warszawska uruchomiła internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać studia w ojczyźnie, a chcą aplikować o ich kontynuację. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie.

Od 11 marca działa system rejestracyjny Politechniki Warszawskiej adresowany do studentów z Ukrainy, którzy chcą kontynuować swoje studia na PW. Celem jego wdrożenia jest maksymalne ułatwienie całego procesu oraz jego przyspieszenie

Mamy już odpowiednie podstawy prawne, zarówno te ogólne, jak i wewnętrzne, wymagane na poziomie uczelni. To pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu pomocy. Dotychczas nasze działania skupiały się na umożliwieniu zakwaterowania, pomocy rzeczowej i finansowej. Przekazaliśmy do dyspozycji uchodźców nasz ośrodek w Grybowie i część wolnych miejsc w akademikach. Wysłaliśmy transport leków, środków opatrunkowych oraz żywności, prowadzimy ciągle zbiórkę finansową. W kolejnych krokach będziemy starali się organizować tzw. pomoc dedykowaną, czyli skierowaną bezpośrednio do tych, którzy znajdą się pod naszą opieką lub zostaną naszymi studentami, doktorantami lub pracownikami. Internetowy system rejestracyjny to część większego zbioru działań – podkreśla prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej.

Aby skorzystać z systemu, należy założyć konto w systemie rejestracyjnym, wypełniając formularz zgłoszeniowy (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim). Konto zostanie aktywowane w ciągu 24 godzin. Do rejestracji niezbędne są:

  • dokument tożsamości
  • świadectwo dojrzałości/wyniki egzaminów ZNO
  • dokumenty dotyczące dotychczasowego kształcenia (zaświadczenie z uczelni, wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami i wymiarem w punktach ECTS)
  • potwierdzenie znajomości języka polskiego/angielskiego
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem – w przypadku aplikacji na studia II stopnia.

W przypadku braku któregoś z dokumentów, należy złożyć oświadczenie dotyczące dotychczasowego przebiegu kształcenia.

Złożone aplikacje będą poddawane procesowi kwalifikacji. O wszystkich krokach procesu studenci będą informowani na swoich indywidualnych kontach w systemie rejestracyjnym.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)