Aktualności
Szkoły wyższe
13 Listopada
Opublikowano: 2017-11-13

Na PW nauczą jak zarządzać flotą samochodową

Pierwsze w Polsce pełnowymiarowe studia podyplomowe Zarządzanie flotą i mobilnością uruchomione zostały na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS).

Proces kształcenia trwać będzie 2 semestry, a w jego ramach przewidzianych jest 187 godzin zajęć. W planie studiów pojawią się wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe oraz laboratoria obejmujące w szczególności obszary związane z użytkowaniem współczesnych środków transportu, organizacją i technologią transportu, zarządzaniem flotami, systemami IT wykorzystywanymi do administrowania flotami czy ekonomiką.

Jak podkreśla dziekan Wydziału Transportu, prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, nowy kierunek ma na celu nie tylko zagwarantowanie wysokiego poziomu edukacji przyszłych kadr związanych z branżą transportową w Polsce, ale jest także odpowiedzią na potrzeby generowane przez współczesny rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora flotowego.

Z uwagi na akcentowany praktyczny wymiar prowadzonych zajęć wśród 26 wykładowców ponad połowę stanowią aktywni zawodowo eksperci z Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, ze Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych oraz z firm, które są dostawcami usług informatycznych i telematycznych dla flot.

Inauguracyjne zajęcia rozpoczęły 32 osoby, w tym zarówno absolwenci studiów I lub II stopnia, którzy postanowili kontynuować edukację w ramach zajęć podyplomowych, jak również osoby działające na co dzień w branży motoryzacyjnej czy flotowej.

az

(źródło: pw.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)