Aktualności
Opublikowano: 2017-11-29

Na ścieżkach nauki

Wiedza i kompetencje kadry dydaktycznej, a także zaplecze laboratoryjne i szkoleniowe wydziałów Inżynierii Biomedycznej oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej wykorzystywane są do realizacji projektu Ścieżki Kopernika.

Projekt ten skierowany jest do uczniów gliwickich i zabrzańskich szkół średnich, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu udoskonalą umiejętności z obszaru komunikacji, współdziałania, kreatywności czy krytycznego podejścia do rozwiązywania różnych zagadnień. Zajęcia odbywają się przy użyciu metod Project Based Learning oraz Peer-led Team Learning, które zakładają zespołowość wykonywanych prac, konsekwentnie przekładającą się na nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających odkrycie optymalnego i jednocześnie innowacyjnego sposobu rozstrzygnięcia określonego dylematu. Na zakończenie trwającego przedsięwzięcia odbędzie się konkurs na najlepszy, powstały podczas zajęć koncept, którego idea zaprezentowana zostanie podczas Festiwalu Nauki.

Projekt koordynowany przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej powstał przy udziale miast partnerskich, Gliwic i Zabrza, a jego realizacja dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

az

(źródło: polsl.pl)

 

Dyskusja (0 komentarzy)