Aktualności
Szkoły wyższe
28 Lipca
Źródło: www.sggw.pl
Opublikowano: 2018-07-28

Na SGGW powstanie Centrum Medycyny Regeneracyjnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego otrzyma ponad 66,6 mln zł dofinansowania na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej i zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej.

W CMR realizowane będą nowoczesne projekty na pograniczu medycyny i weterynarii, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat – jedno zdrowie”, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej. Unikatowa aparatura pozwoli włączyć się w jeszcze większym stopniu niż dotychczas w realizacje projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie stosowania nowych technik badawczych, leczenia czy diagnozowania. W nowych laboratoriach i pracowniach będą prowadzone badania eksperymentalne dotyczące terapii chorób i rozwoju nowych technik badawczych w weterynarii, biomedycynie i naukach przyrodniczych. Będzie też możliwe prowadzenie ultranowoczesnych interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Adam Struzik i JM Rektor SGGW w Warszawie Wiesław Bielawski.

MK

(Źródło: SGGW)

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)