Aktualności
Opublikowano: 2018-03-15

Na Śląsku będą współpracować z GIODO

Umowę o współpracy na czas nieokreślony zawarła Politechnika Śląska z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Porozumienie parafowane zostało przez prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej i Mirosława Sanka, zastępcę generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

W ramach dwustronnej współpracy instytucje podejmą działania na płaszczyźnie naukowo-badawczej i edukacyjnej, a także promocyjnej, wydawniczej oraz organizacyjnej. Oba podmioty przewidują podjęcie zespołowych czynności aranżujących różnego rodzaju seminaria, wykłady, konferencje i szkolenia. W ramach współpracy planowane jest ponadto umożliwienie śląskim studentom odbycia praktyk czy rozpoczęcia studiów podyplomowych związanych z tematyką z obszaru ochrony danych osobowych.

Podpisana umowa stanowi ponadto wstęp do inicjatywy skutkującej powstaniem prac naukowych i badawczych obejmujących tematykę, którą na co dzień zajmuje się GIODO. Dzięki sygnowanemu porozumieniu zintensyfikowaniu ulegną działania zwiększające dostęp do wiedzy obejmującej zagadnienia skutecznej ochrony prywatności i warunków bezpiecznego udzielania zgody na wykorzystywanie do różnych celów danych osobowych.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)