Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Na zdjęciu: (od lewej) Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Fot. Maciej Fornal, Centrum Promocji UŁ
Opublikowano: 2017-07-03

Na styku biznesu i nauki

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Uniwersytet Łódzki rozpoczynają współpracę naukowo – badawczą oraz działalność dydaktyczną i rozwojową. Współdziałanie na styku nauki i dobrych praktyk to pewność skutecznego połączenia wiedzy i  gromadzonych latami doświadczeń.

Kolejny raz sektor biznesu wraz ze światem akademickim podjęły decyzję o transferze wiedzy, wymianie zdobywanych doświadczeń, a także wspólnym poszukiwaniu nowych rozwiązań korzystnych dla nauki i przemysłu, a w ślad za tym gospodarki i jej zrównoważonego rozwoju. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się w dniu 30 czerwca w Warszawie.

Międzynarodowy koncern KGHM Polska Miedź oraz Uniwersytet Łódzki  już wkrótce zajmą się takimi dziedzinami wiedzy jak przekształcanie terenów zdegradowanych przez przemysł na powrót w tereny zielone czy analizą sytuacji w Azji ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin w gospodarce Europy Środkowo-Wschodniej. KGHM to liczący się na scenie międzynarodowej eksporter do Chin, który odpowiada za ponad połowę wartości polskiego eksportu do Państwa Środka.

List intencyjny sygnowali Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Podpisane porozumienie pomiędzy uczelnią a spółką jest zapowiedzią powołania w przyszłości wspólnych zespołów badawczych, dedykowanych tematyce istotnej dla obu stron.

– Jest to dla KGHM przede wszystkim szansa pozyskania wiedzy, która jest w dyspozycji zasobów jednego z wiodących polskich uniwersytetów, Uniwersytetu Łódzkiego – mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uniwersytet Łódzki aspiruje do bycia uczelnią o charakterze badawczym, ale dydaktyka nadal odgrywa ogromne znaczenie. Istotna jest także współpraca uczelni z otoczeniem zewnętrznym, zwłaszcza liderami polskiego i zagranicznego biznesu. Wyraża się to chociażby w tworzeniu nowych kierunków studiów czy poszukiwaniu partnerów wśród przedsiębiorstw.

KGHM Polska Miedź będzie wykorzystywała nasz potencjał badawczy, zlecając naszym laboratoriom, katedrom, zespołom badawczym przygotowywanie określonych analiz i ekspertyz – mówi prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Portfolio współpracy KGHM Polska Miedź S.A. z uczelniami wyższymi jest starannie dobierane, a wola współdziałania i aktywności w strefie akademickiej odgrywa szczególną rolę. Wiedza i doświadczenie załogi stanowią najcenniejszy kapitał globalnego dziś koncernu, gromadzony już od ponad 55 lat. KGHM współpracuje z osiemnastoma uczelniami wyższymi w Polsce, angażując się w prace badawczo – rozwojowe, a także działalność dydaktyczną. W efekcie realizowane są  przedsięwzięcia korzystne nie tylko z punktu widzenia ekonomii, innowacji, czy chociażby ekologii,  ale także  wartościowe dla społeczeństwa.

Tomasz Boruszczak

Dyskusja (0 komentarzy)