Aktualności
Szkoły wyższe
19 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-19

Na UMCS uruchomiono Internetową Rejestrację Kandydatów na studia

14 kwietnia 2017 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uruchomił Internetową Rejestrację Kandydatów na studia (IRK), która potrwa do 7 lipca br.  Nieco wcześniej, bo do 23 czerwca zaplanowano rejestrację na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną: kierunki studiów na Wydziale Artystycznym oraz logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym. Szczegółowy kalendarz rekrutacyjny: http://www.umcs.pl/pl/terminarz-rekrutacji-2016-2017,95.htm.

UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Koncepcja kształcenia na Wydziale Zamiejscowym w Puławach oparta jest na przygotowaniu dla rynku pracy specjalistów o wyróżniających się kwalifikacjach, z bogatą wiedzą praktyczną umożliwiającą zdobycie pracy w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, laboratoriach, ośrodkach badawczych oraz zakładach wykorzystujących najnowocześniejsze urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych. W Puławach uczelnia proponuje studia z zakresu: Chemii technicznej (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym), Fizjoterapii (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej), Administracji publicznej (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne), PR i Doradztwa medialnego (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) oraz Agrochemii (studia stacjonarne i niestacjonarne, 3,5-letnie inżynierskie, kierunek o profilu ściśle praktycznym – studia łączące wiedzę przyrodniczą z kompetencjami rolniczymi. Podejmując kształcenie na tym kierunku, student nauczy się rozumienia współczesnego świata w odniesieniu do zapotrzebowania na żywność i jej jakość oraz funkcjonowania rynku rolnego i polityki rolnej. Stanie się specjalistą swobodnie poruszającym się na styku chemii i nauk przyrodniczych).

Kandydaci na studia na UMCS mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych uniwersytet zaprasza także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim. Na wszystkich kierunkach i poziomach studiów łącznie w UMCS kształci się ok. 21,5 tys. studentów. Wzrasta zainteresowanie naszą ofertą wśród studentów-cudzoziemców. Obecnie kształci się u nas 1600 obcokrajowców.

W tegorocznej rekrutacji uczelnia zaprasza także do aplikowania na nowe kierunki studiów:
Na Wydziale Humanistycznym: Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia;
Na Wydziale Politologii: Produkcja medialna – studia stacjonarne drugiego stopnia; Studia Wschodnie – studia stacjonarne pierwszego stopnia;
Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki: Matematyka w finansach – studia stacjonarne pierwszego stopnia; Matematyka w finansach – studia stacjonarne drugiego stopnia.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)