Aktualności
Szkoły wyższe
27 Czerwca
Źródło: www.uek.krakow.pl
Opublikowano: 2024-06-27

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powstało Centre for Security Studies

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem powstało na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Będzie prowadzić badania nad obecnymi i przyszłymi zagrożeniami oraz wyzwaniami bezpośrednio wpływającymi na stabilność i bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Uroczyste otwarcie Centre for Security Studies odbyło się 24 czerwca. Na kierownika jednostki powołany został dr hab. David Clowes, a na jego zastępcę – dr Dominika Choroś-Mrozowska – oboje z Katedry Ekonomii Stosowanej UEK.

Główną ideą powołania jednostki jest stworzenie multidyscyplinarnej platformy skupiającej badaczy z UEK oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych, w celu prowadzenia wspólnych badań nad obecnymi i przyszłymi zagrożeniami i wyzwaniami bezpośrednio wpływającymi na stabilność i bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Współpraca będzie się odbywać zarówno w formie dyskusji panelowych, seminariów i konferencji naukowych, jak i przede wszystkim wspólnych projektów badawczych (w przygotowaniu są pierwsze granty, obecnie w fazie koncepcyjnej). Planowana jest popularyzacja badań także w formie publikacji w wysoko punktowanych czasopismach i monografiach naukowych. CSS ma na celu zgromadzenie naukowców i praktyków z różnych dziedzin w celu kompleksowej analizy poruszanych zagadnień. Dzięki Centrum nowe obszary skonsolidowanych badań stworzą solidny fundament, na którym budowane będą nowe programy nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, poszerzając dotychczasową ofertę dydaktyczną.

Do zadań Centre for Security Studies należą:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarach bezpieczeństwa i stabilności regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz pokrewnych;
  • synergia doświadczeń i współpracy różnych jednostek naukowych w kraju i zagranicą;
  • programowanie i koordynacja projektów badawczych;
  • organizowanie wydarzeń naukowych służących promocji wyników badań w kraju i zagranicą;
  • komercjalizacja badań naukowych.

źródło: UEK

Dyskusja (0 komentarzy)