Aktualności
Szkoły wyższe
14 Lipca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-14

Na Uniwersytecie Jagiellońskim wyszkolą przyszłych ratowników górskich

Szkolenie lawinowe, baza ratownicza na wysokości, hipotermia i odmrożenia, ratownictwo jaskiniowe – to tylko część zagadnień, które będą poruszane na zajęciach nowego kierunku studiów prowadzonego przez Medyczne Centrum Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Rekrutacja już się rozpoczęła.

To jedyne w Polsce studia podyplomowe rozwijające tematykę ratownictwa górskiego i szkolące kadry medyczne w tym zakresie. Jak mówi ich kierownik, dr hab. Piotr Major z II Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM, program szostał opracowany zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowego Komitetu Ratownictwa Alpejskiego, Federacji Związków Alpinistycznych oraz najnowszymi wytycznymi ITLS. Poziom nie będzie odbiegał od tego, który obowiązuje na podobnych kierunkach otwieranych na innych europejskich uniwersytetach.

W programie studiów pojawią się zagadnienia z zakresu problemów medycznych związanych z przebywaniem człowieka na dużych wysokościach, aspektów organizacji wypraw wysokogórskich oraz funkcjonowania człowieka w warunkach ekstremalnych, wytycznych w zakresie postępowania ratunkowego oraz opieki nad pacjentem urazowym w terenie górskim. Słucha zdobędą też wiedzę z obszaru orientacji w terenie górskim i ewakuacji poszkodowanego w trudnych warunkach terenowych, wielokierunkowego podejścia do specyfiki zagadnień związanych z zaawansowanym udzielaniem pierwszej pomocy oraz technikami transportu pacjentów w warunkach górskich, postępowania z pacjentem dotkniętym hipotermią przypadkową i pourazową oraz pomocą przedszpitalną i specjalistyczną w odmrożeniach.

Dwusemestralne studia będą się składały z kilku modułów:

  • medycyna wysokogórska (120 godzin dydaktycznych): medycyna wysokogórska, szkolenie lawinowe, baza ratownicza na wysokości, długotrwała opieka nad pacjentem w warunkach wysokogórskich;
  • ratownictwo, traumatologia i anestezjologia w terenie górskim (64 godziny dydaktyczne): algorytm ITLS – postępowanie z pacjentem urazowym, hipotermia i odmrożenia, anestezjologia w warunkach terenowych, traumatologia w terenie górskim;
  • nawigacja, meteorologia i ewakuacja poszkodowanych w górach (71 godzin dydaktycznych): ratownictwo i ewakuacja poszkodowanych w górach, podstawy meteorologii, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ratownictwo jaskiniowe;
  • medyczne aspekty uprawiania sportów górskich (40 godzin dydaktycznych): żywienie a wysiłek fizyczny, fizjologia sportu, fizjoterapia i rehabilitacja sportowców, medycyna podróży, psychologiczne aspekty wypraw górskich.

Nabyte podczas studiów umiejętności pozwolą absolwentom na zaplanowanie i prowadzenie akcji ratunkowych w górach oraz udzielenie specjalistycznych porad w zakresie prawidłowego przygotowania do uprawiania sportu w górach. Będą też przygotowany do samodzielnej pracy w medycznym zabezpieczaniu wypraw górskich.

Studia skierowane są do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz fizjoterapeutów.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)