Aktualności
Szkoły wyższe
09 Października
Źródło: www.uwmfm.pl
Opublikowano: 2023-10-09

Na UWM w Olsztynie powstanie pierwsze Centrum Doskonałości Danych

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podpisano list intencyjny dotyczący powstania sieci Centrów Doskonałości Danych. Jej zadaniem będzie zbieranie i opracowywanie danych, zarówno na użytek naukowo-badawczy, jak i publiczny.

Pod listem swoje podpisy złożyli: Janusz Cieszyński – minister cyfryzacji oraz dr hab. Jerzy A. Przyborowski – rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczelnia jest pierwszą z czterech instytucji naukowych, które pilotażowo staną się Centrami Doskonałości Danych i dadzą początek sieci takich centrów w Polsce.

Jakość badań naukowych bezsprzecznie zależy od jakości danych, które są do nich wykorzystywane, dlatego dbałość o najwyższe standardy doboru, etykietowania czy reprezentatywności to aspekty, które wymagają szczególnej uwagi. Wspólne standardy w zakresie formatów i metod anonimizacji danych mogą istotnie przyczynić się do skutecznej wymiany danych pomiędzy jednostkami – podkreślił minister cyfryzacji.

Polska jest niekwestionowanym liderem Unii Europejskiej w dziedzinie otwartych danych. To informacje gromadzone, dostarczane lub opłacane przez organy publiczne, które są następnie bezpłatnie udostępniane do ponownego wykorzystania w dowolnym celu. Wyzwaniem, jakie stawia nieustanny rozwój sektora informatycznego jest zapewnienie najwyższej jakości danych oraz ich opracowania i egzekwowania standardów dotyczących bezstronności i reprezentatywności.

W Unii Europejskiej tworzone są regulacje dotyczące przestrzeni danych i sztucznej inteligencji, m.in.  AIAct czy European Health Data Space. Chcąc zapewnić polskim jednostkom badawczym możliwość kontynuowania swoich prac w chwili wejścia w życie europejskich zapisów, już teraz należy zadbać o przygotowanie i wdrożenie odpowiednich standardów dotyczących danych. Właśnie dlatego przy instytutach i jednostkach badawczych powstają Centra Doskonałości Danych, które wraz z koordynującym system Krajowym Centrum Doskonałości znajdującym się w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, pozwolą na efektywne wdrażanie regulacji krajowych i europejskich oraz opracowanie standardów działalności powstałej sieci.

Udział w takim przedsięwzięciu stwarza dla naszych naukowców zajmujących się rozwojem informatyki technicznej i telekomunikacji ogromne możliwości zdobywania doświadczenia, ale też różnego rodzaju projektów. Wiemy doskonale, że zarządzanie danymi, czyli data science, to działalność interdyscyplinarna. W związku z tym możemy połączyć informatykę z innymi dyscyplinami, takimi jak: medycyna, rolnictwo czy ekonomia – przekonuje rektor UWM.

Centra Doskonałości Danych będą  zbierały i przygotowywały dane z podległej sobie instytucji na użytek badawczy tej instytucji (model danych zamkniętych, projektowych), na użytek współpracy naukowej z innymi instytucjami (model danych warunkowo otwartych), a także na użytek całkowicie publiczny (model otwartych danych, tak jak na otwartedane.gov.pl).

Zadaniem Krajowego Centrum Doskonałości Danych będzie wypracowywanie wytycznych w zakresie standardów dotyczących transparencji, bezstronności i reprezentatywności zbiorów, przygotowanie rekomendacji dotyczących formatów oraz ich egzekwowanie oraz certyfikacja danych.

MK, źródło: MC, UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)