Aktualności
Szkoły wyższe
16 Lipca
Opublikowano: 2021-07-16

Na UWr powstały Inkubatory Doskonałości Naukowej

Osiem zespołów badawczych wyłonił pierwszy konkurs Uniwersytetu Wrocławskiego na Inkubatory Doskonałości Naukowej. Na każdy z realizowanych przez nie projektów przeznaczono 4 mln zł. 

Inkubatory Doskonałości Naukowej to jeden z elementów programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w którym Uniwersytet Wrocławski bierze udział jako jedna z 10 polskich uczelni. Będą to połączone zespoły naukowców z UWr i badaczy z zagranicy, którzy poprowadzą wspólnie duże projekty w dziedzinach pozostających do tej pory w cieniu. Ma się to zmienić dzięki 4 mln zł dla każdego z beneficjentów.

Inkubatory będą działać przez pięć lat, każdemu przewodniczy lider lub liderka, oprócz tego w zespole mogą znaleźć się maksymalnie trzy osoby – przede wszystkim mają to być młodzi naukowcy. W pierwszym konkursie wyłoniono osiem projektów, w tym po 3 z nauk społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych oraz 2 z nauk humanistycznych.

Jeden z nich to „Digital Justice”, którego kierownikiem jest dr Karolina Kremens z Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, koncentrować się będzie na badaniach nad wpływem nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. To jedno z najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w szeroko pojmowanej nauce prawa karnego na całym świecie. Prowadzone badania obejmować będą szerokie spektrum problemów:

  • nagrywanie za pomocą kamer nasobnych noszonych przez funkcjonariuszy Policji dokonywanych przez nich czynności (np. zatrzymań);
  • prowadzenie przeszukiwań elektronicznych urządzeń, w szczególności telefonów komórkowych;
  • wykorzystywanie technologii audiowizualnych w celu ułatwienia przeprowadzania rozpraw przed sądem, nagrywania przesłuchań oraz innych czynności dowodowych;
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu wymierzania kar za przestępstwa oraz tzw. predictive policing, czyli przewidywania możliwości popełnienia przestępstwa na danym terenie czy przez daną osobę.

W Polsce badania dotyczące wpływu nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych nie były dotąd prowadzone na szeroką skalę. Nie ma także, w przeciwieństwie do renomowanych uniwersytetów zagranicznych, żadnego ośrodka naukowego, który kompleksowo zajmowałby się tą problematyką.

Efekty działalności Inkubatora będą miały nie tylko wymiar teoretyczny, w postaci publikacji, ale także praktyczny, gdyż prowadzone badania stanowią ważny materiał w procesie tworzenia nowych regulacji prawnych umożliwiających korzystanie ze zdobyczy nowych technologii w procesie karnym.

Agata Kreska, Wojciech Jasiński, źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)