Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Opublikowano: 2023-09-14

Trwa nabór doktorantów do Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Ruszył nabór na studia doktoranckie w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. To publiczna uczelnia działająca pod auspicjami Akademii Kopernikańskiej.

Mieszcząca się w Warszawie Szkoła Główna Mikołaja Kopernika to nowa uczelnia publiczna powstała z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki. Integruje działalność pięciu kolegiów: Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Nauk Medycznych w Olsztynie, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Nauk Prawnych w Lublinie. Będą to swoiste wydziały zamiejscowe uczelni. Każde kolegium będzie kształciło w jednej dyscyplinie, w której niegdyś działał i miał osiągnięcia Mikołaj Kopernik. Wszystkie rozpoczną działalność 1 października.

Głównym celem SGMK jest kształcenie nowych badaczy oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych związanych m.in. z rewolucją cyfrową, ekspansją sztucznej inteligencji czy rozwojem biotechnologii. Będąc odrębnym podmiotem, instytucja ta zintegrowana jest z Akademią Kopernikańską – Zgromadzenie Ogólne AK pełni ustawową funkcję Rady Uczelni, a dodatkowo Akademia wpływa na obsadę personalną organów Szkoły, w tym rektorów.

Nowatorska forma współdziałania Szkoły Głównej i Akademii zapewnia międzynarodowy udział w procesie edukacyjnym. Wśród członków Akademii znajdujemy kilku laureatów Nagrody Nobla oraz szefów banków centralnych. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika to jedyna w Polsce uczelnia proponująca programy współtworzone z naukowcami z placówek o światowej renomie, takich jak Cambridge, Princeton, Oxford, Harvard czy NASA – mówi prof. Krzysztof Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej.

Na mocy ustawy szkoła posiada kategorię B+ we wszystkich pięciu dyscyplinach, jakie reprezentują poszczególne kolegia, a zatem może nadawać stopnie naukowe. Tegoroczny nabór do Szkoły Doktorskiej jest pierwszym w historii uczelni, która niedawno zainaugurowała swoją działalność. Trwa właśnie nabór kandydatów.

Nowoczesny program kształcenia zapewni studentom przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego – dodaje prof. Górski.

Kształcenie ma być oparte na zasadach różnorodności treściowej, metodologicznej, interdyscyplinarności, zindywidualizowanego modelu opieki naukowej. Szkoła Główna będzie prowadziła edukację i badania w takich dziedzinach, jak nowoczesna medycyna, ekonomia, prawo, astronomia, filozofia, prognozowanie strategiczne, sztuczna inteligencja czy technologie półprzewodnikowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.sgmk.edu.pl.

Akademia Kopernikańska została powołana 1 września 2022 r. Nowa instytucja, wedle zamysłów jej pomysłodawców, ma zwiększyć konkurencyjność i przyczynić się do większej rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Głównym jej zadaniem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który obejmuje: finansowanie badań naukowych, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie Nagród Kopernikańskich, organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego; przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów, współpracę międzynarodową.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)