Aktualności
Szkoły wyższe
21 Grudnia
Opublikowano: 2016-12-21

Nagroda im. prof. Kazimierza Ostrowskiego

Mgr Anna Tokarzewicz, doktorantka w Zakładzie Elektrochemii Uniwersytetu w Białymstoku, zdobyła Nagrodę imienia prof. Kazimierza Ostrowskiego. Wyróżnienie przyznawane jest podczas dorocznej ogólnopolskiej konferencji „Postępy w badaniach biomedycznych”.

Temat nagrodzonej pracy to „Opracowanie biosensora czułego na Macierzową Metaloproteinazę-2 (MMP2) z detekcją Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów w wersji obrazowej”. Jak mówi mgr Anna Tokarzewicz, w swoich badaniach opracowuje nowe metody analityczne – biosensory SPRI, które mogą być użyte w laboratoriach diagnostycznych do oznaczeń potencjalnych markerów nowotworowych. Nagrodzone opracowanie jest częścią jej pracy doktorskiej, realizowanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Gorodkiewicz z Instytutu Chemii UwB.

Prof. Kazimierz Ostrowski był wieloletnim kierownikiem Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rokrocznie przyznawana nagroda jego imienia jest hołdem złożonym wybitnemu naukowcowi, prekursorowi badań biomedycznych. Otrzymuje ją zdobywca I miejsca Konkursu Głównego Konferencji, a fundatorem nagrody jest dr hab. n. med. Dariusz Śladowski.

VII Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)