Aktualności
Szkoły wyższe
29 Października
Opublikowano: 2021-10-29

Najbardziej innowacyjne uczelnie

Akademia Morska w Szczecinie, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to najbardziej innowacyjne i kreatywne uczelnie w tworzeniu perspektyw zawodowych. 

Od jedenastu lat konkurs na najbardziej innowacyjne i kreatywne uczelnie w tworzeniu perspektyw zawodowych organizuje Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Celem przedsięwzięcia jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej. Jak co roku wyróżniono trzy uczelnie.

W kategorii Najlepsza Polska Uczelnia triumfowała Akademia Morska w Szczecinie, którą doceniono za czynny i innowacyjny udział w tworzeniu międzynarodowej przestrzeni naukowo-badawczej oraz edukacyjnej, zorientowanej głównie na gospodarkę morską.

Wielokierunkowe badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez uczelnię, w oparciu o ustawiczne monitorowanie zmieniającego się otoczenia, wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu morskiego – napisano w uzasadnieniu.

Odpowiadając na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także w celu podnoszenia kompetencji zawodowych studentów i zacieśnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, AMS realizuje projekty stażowe, programy certyfikacji oraz prowadzi prace nad wdrożeniem kolejnych międzynarodowych akredytacji. Uczelnia stale rozbudowuje bazę laboratoryjną, przygotowując studentów do praktycznego wykorzystania narzędzi i rozwiązań stosowanych w późniejszej pracy, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach i instytucjach. Ważnym elementem procesu edukacji są również praktyki programowe. Jakie perspektywy zawodowe otwiera przed swoimi studentami AMS? Oprócz oczywistych kierunków morskich, gdzie kształcą się nawigatorzy czy mechanicy, na rynku pracy dobrze się mają specjaliści sektora TSL, projektanci statków i jachtów czy informatycy.

W kategorii Najlepsze Polskie Uczelnie Niepaństwowe nagrodzono Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, której atutami są przede wszystkim unikalne i nowatorskie programy studiów, wzorowa współpraca z firmami i przedsiębiorstwami branży TSL, umiędzynarodowienie studiów, prestiżowe akredytacje, nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna oraz dynamiczna działalność badawczo-rozwojowa. Fundament naukowo-badawczy uczelni stanowią specjaliści, którzy posiadają wykształcenie oraz doświadczenie techniczne, ekonomiczne i społeczne. Dzięki takiemu połączeniu realizowane projekty badawcze mają charakter interdyscyplinarny, a przygotowywane wnioski i proponowane rozwiązania są wieloaspektowe. Studenci mają do swojej dyspozycji m.in. laboratorium systemów informatycznych, laboratorium inżynierii logistycznej, laboratorium budowlane, laboratorium podstawowych problemów techniki, a nawet własne studio nagrań.

W tej samej kategorii uhonorowano także Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która wyróżnia się nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoryjną i badawczą oraz dynamiczną współpracą z przedsiębiorstwami, firmami i instytucjami administracji publicznej, zapewniającą studentom atrakcyjne praktyki i staże zawodowe. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej czy Laboratorium Transportu to tylko kilka wybranych miejsc, w których wykładowcy WSEI z aktywnym udziałem studentów, prowadzą badania naukowe, doświadczenia i analizy. Ich efektem są zakładane przez studentów działalności gospodarcze, start-upy czy organizowane wspólnie komercyjne inicjatywy.

MK, źródło: ACI

Dyskusja (0 komentarzy)