Aktualności
Szkoły wyższe
13 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-13

Najlepsze uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych

Akademia Wychowania Fizyczne im. Bronisława Czecha w Krakowie, Uniwersytet Łódzki i Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie – to liderzy najnowszego rankingu szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych. Zestawienie przygotowało renomowane branżowe czasopismo „Wiadomości Turystyczne”.

W tym roku o miano najlepszych rywalizowały 22 uczelnie. Sklasyfikowano je w trzech kategoriach: profil ogólnoakademicki, profil praktyczny, profil mieszany. Podstawą oceny była ankieta zawierająca informacje o przygotowaniu zawodowym szkół (m.in. oferowane języki obce, praktyki, staże, kursy w ramach studiów), potencjale naukowym (skład kadry, uczestnictwo w konferencjach, możliwość podjęcia studiów podyplomowych i doktoranckich z zakresu turystyki) i warunkach studiowania (wielkość grup seminaryjnych, zasoby biblioteczne). W drugim etapie zgłoszenia analizowała kapituła złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, turystycznego i samorządowego.

W klasyfikacji szkół o profilu akademickim na czele znalazł się Uniwersytet Łódzki. Wyróżnienie przyznano Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W rywalizacji szkół o profilu praktycznym wygrała Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, a wyróżniono Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

W gronie szkół o profilu mieszanym najlepsza okazała się Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Eksperci zwrócili uwagę na malejącą z każdym rokiem liczbę szkół biorących udział w rankingu. Jedną z przyczyn może być obserwowany od pewnego czasu proces wygaszania kierunków turystycznych na uczelniach. W ostatnich latach doświadczają tego zwłaszcza uniwersytety ekonomiczne.

MK, źródło: Wiadomości Turystyczne

Ranking Wiadomości Turystycznych

Dyskusja (0 komentarzy)