Aktualności
Szkoły wyższe
09 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-09

Najnowsze studia na US – kierunki jedyne w Polsce

12 czerwca rusza rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Kandydaci od tego dnia będą mogli rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na stronie internetowej uczelni. Znajdą tu informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji na studia, poszczególnych etapów rekrutacji, wymaganych dokumentów, płatności, a także wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mogą korzystać z preferencyjnych warunków w procesie rekrutacji.

Nowości na US

W ofercie US od nadchodzącego roku akademickiego (2017/2018) pojawi się kilka nowych kierunków:

Studia I stopnia:

– diagnostyka sportowa (Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia) – kierunek jedyny w Polsce

– bezpieczeństwo wodne (Wydział Nauk o Ziemi) – kierunek jedyny w Polsce

– studia pisarskie (Wydział Filologiczny) – kierunek jedyny w Polsce

– lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie (Wydział Filologiczny) – kierunek unikatowy

Studia II stopnia:

– filologia, specjalność: przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym (Wydział Filologiczny)

Lista wszystkich kierunków dostępna jest na stronie internetowej:

– studia I stopnia i jednolite magisterskie: http://kandydaci.usz.edu.pl/17-18/i-stopien/kierunki/alfabetyczny

– studia II stopnia: http://kandydaci.usz.edu.pl/17-18/ii-stopien/kierunki/alfabetyczny

Łącznie w ofercie na rok 2017/18 zostanie uruchomionych 81 kierunków. Na studiach stacjonarnych na kandydatów będzie czekało 7 636 miejsc, na studiach niestacjonarnych natomiast  2 905 miejsc.

Wiele możliwości, jeden Uniwersytet!

Kandydaci na studia w nadchodzącym roku akademickim mają do wyboru studia realizowane w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na 11 wydziałach: Filologicznym, Humanistycznym, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Matematyczno-Fizycznym, Nauk o Ziemi, Biologii, Prawa i Administracji, Teologicznym, Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Co? Jak? Kiedy?

1 NABÓR

Pierwszy etap pierwszego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 3 lipca. Pierwszy etap pierwszego naboru na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne rozpocznie się  12 czerwca i potrwa do 18 sierpnia.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają:

– na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 7 lipca

– na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 23 sierpnia.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone:

– na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 19 lipca

– na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 31 sierpnia.

2 NABÓR

Pierwszy etap drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 10 lipca i potrwa do 18 sierpnia. Pierwszy etap drugiego naboru na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 15 września.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają:

– na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 23 sierpnia

– na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 20 września.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone:

– na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite  studia magisterskie 31 sierpnia

– na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 28 września.

3 NABÓR

Pierwszy etap trzeciego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 15 września.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie poznają 20 września.

Decyzje o przyjęciu na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zostaną ogłoszone 28 września.

Ogłoszenie kolejnego naboru na danym kierunku (specjalności) studiów następuje tylko pod warunkiem niewypełnienia uchwalonego limitu miejsc.

Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki oraz szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym: www.kandydaci.usz.edu.pl.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres: rekrutacja@univ.szczecin.pl.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)