Aktualności
Szkoły wyższe
21 Czerwca
Źródło: www.opi.org.pl
Opublikowano: 2019-06-21

Najpopularniejsze kierunki studiów

Kierunek lekarski (ponad 56 tys.), informatyka (ponad 55 tys.), zarządzanie (ponad 41 tys.) oraz psychologia (ponad 30 tys.) były najbardziej oblegane podczas rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w minionym roku akademickim. To trendy utrzymujące się już od trzech lat.

Najwięcej spośród chętnych zostało przyjętych na informatykę (ponad 20 tys., czyli 1 osoba na 3 ubiegające się), zarządzanie (ponad 18 tys., czyli prawie co drugi ubiegający się) i pedagogikę (ponad 12 tys., czyli co drugi kandydat). Jeśli chodzi o studia drugiego stopnia to najwięcej kandydatów chciało studiować zarządzanie (ponad 20 tys.), pedagogikę (ponad 12 tys.) oraz finanse i rachunkowość (ponad 9 tys. chętnych). Popyt ten skorelował się pozytywnie z ofertą uczelni, bo właśnie na te kierunki studiów drugiego stopnia przyjęto największą liczbę chętnych (zarządzanie – ponad 14 tys. osób, pedagogika – ponad 10 tys., finanse i rachunkowość – ponad 6 tys.).

Ranking najczęściej prowadzonych przez uczelnie kierunków na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich otwiera pedagogika, i to zarówno o profilu ogólnoakademickim (132 kierunki), jak i praktycznym (129). Zaraz za nią wśród kierunków ogólnoakademickich plasują się zarządzanie (113), informatyka (99), administracja (85) i ekonomia (81), zaś wśród kierunków praktycznych – fizjoterapia (120), zarządzanie (95), administracja (84), pielęgniarstwo (83), informatyka (79). Widać wyraźnie, że wiele kierunków o profilu akademickim, które znajdują się w czołówce najczęściej prowadzonych kierunków na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, ma swoje odpowiedniki wśród kierunków praktycznych (np. pedagogika, zarządzanie, informatyka, administracja). Wśród najczęściej prowadzonych kierunków o profilu akademickim na studiach drugiego stopnia liderem jest również pedagogika, a w czołówce znalazły się także inne kierunki z obszaru nauk społecznych (zarządzanie, ekonomia). Wśród kierunków o profilu praktycznym często prowadzone są też kierunki z obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu (pielęgniarstwo, fizjoterapia).

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich kierunki o tendencji wzrostowej, czyli takie, które w roku akademickim 2018/2019 przyjęły więcej studentów niż w roku akademickim 2017/2018, to: logistyka, psychologia, kierunek lekarski i pielęgniarstwo. Na przeciwnym biegunie znalazły się ekonomia, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz mechanika i budowa maszyn, które w tym samym czasie zmniejszyły liczbę przyjętych.

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich największa konkurencja była na aktorstwie. O jedno miejsce na tym kierunku rywalizowało aż 28 kandydatów. Tak duża liczba chętnych na jedno miejsce wynika z faktu, że jest to kierunek oferujący rocznie stosunkowo niewiele miejsc dla studentów, bo jedynie 156. Generalnie najwięcej kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie na te kierunki, które oferowały kandydatom stosunkowo niewielką liczbę miejsc. Wyjątkiem jest kierunek lekarsko-dentystyczny, który mimo wyjątkowo dużej liczby oferowanych miejsc (aż 1222) cieszył się zainteresowaniem kandydatów znacznie przekraczającym ofertę uczelni (aż 14 706 kandydatów na studia). Z kolei kandydaci na studia drugiego stopnia, podobnie jak w latach ubiegłych, spotykali się ze znacznie mniejszą konkurencją niż kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. W roku akademickim 2018/2019 największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki anglojęzyczne – innovation management (ponad 9 kandydatów na jedno miejsce), product & process management (8), financial engineering (ponad 5) oraz international relations (5).

Kandydaci na studentów, którzy byli laureatami olimpiad, wybierali podobnie jak ich koledzy nieolimpijczycy – najczęściej właśnie kierunki z czołówki najpopularniejszych, w szczególności informatykę i prawo. Olimpijczycy stawiają jednak przede wszystkim na kierunki interdyscyplinarne – stanowią aż połowę studentów rozpoczynających kształcenie w toku indywidualnych studiów międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz indywidualnych studiów informatyczno-matematycznych. Olimpijczykiem jest także co czwarty student inżynierii i analizy danych.  

Źródło: www.opi.org.pl

Dyskusja (0 komentarzy)