Aktualności
Szkoły wyższe
17 Stycznia
Kampus WSPiA Źródło: WSPiA
Opublikowano: 2020-01-17

Najstarszy gruziński uniwersytet partnerem WSPiA

Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego, najstarsza i największa gruzińska uczelnia, to nowy międzynarodowy partner WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jest to 13 europejska szkoła wyższa współpracująca z naszą uczelnią w ramach programu ERASMUS+. WSPiA od wielu lat oferuje swoim studentom możliwość odbywania studiów i praktyk zagranicznych pozwalających zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie.

Umowa podpisana została pod koniec 2019 r. Z oferty współpracy skorzystać będą mogli zarówno studenci, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów m.in. z zakresu prawa, administracji i zarządzania.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od wielu lat aktywnie uczestniczy w programie ERASMUS+. Dzięki temu studenci mogą wyjeżdżać na studia za granicą, na okres od 3 do 6 miesięcy. Istnieje również możliwość wyjazdu na trwające od 2 do 4 miesięcy praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach. Ważne jest też to, że w ramach Erasmusa+ istnieje możliwość wielokrotnych wyjazdów na studia i praktyki. Dzięki temu studenci, którzy już uczestniczyli w programie, mogą ponownie starać się o wyjazd na studia lub praktykę zagraniczną. Z programu mogą także korzystać absolwenci (rekrutowani jeszcze w czasie studiów) i pracownicy WSPiA.

W przypadku wyjazdu na studia na okres od 3 do 6 miesięcy dla studenta układany jest indywidualny program nauczania (Learning Agreement), na podstawie którego zaliczana jest część przedmiotów przewidziana w ramach programu studiów. Student ma zaliczany semestr (nie traci roku). Ma także prawo do przedłużenia sesji w przypadku konieczności zaliczenia przedmiotów niepokrywającego się z programem studiów odbytych na zagranicznej uczelni. Przedmioty odbyte za granicą są uwzględniane w suplemencie do dyplomu. Student w czasie pobytu za granicą otrzymuje stypendium. Istnieje również możliwość zwolnienia z opłat za studia w WSPiA za okres pobytu na zagranicznej uczelni lub w instytucji na praktykach. Studia za granicą w ramach programu Erasmus+ są bezpłatne.

Dodatkowo za każdy wyjazd na studia lub praktykę student otrzymuje certyfikat honorowany we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wystawiany przez instytucję/uczelnię przyjmującą i poświadczający zakres wykonywanych czynności, nabytych umiejętności i kompetencji etc.

Obecnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa współpracuje z: University of Limmerick – Irlandia, Univerista delgi Studi suor Orsola Benicasa Napoli – Włochy, Freidrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Niemcy, Hochschule Bremen – Niemcy, Fachhochschule für Recht und Verwaltung Köln– Niemcy, University of Szeged – Węgry, College of Management , Trade and Marketing, Sofia – Bułgaria, Özyeğin University – Turcja, International School of Management w Preszowie – Słowacja, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach – Słowacja, Pane euro pean University in Bratislava – Słowacja, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – Chorwacja.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)