Aktualności
Szkoły wyższe
23 Listopada
Fot. Krzysztof Krzempek
Opublikowano: 2021-11-23

Nauka dla morza

Konsorcjum naukowe, które ma działać na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, powołali rektorzy kilku polskich uczelni. Do podpisania umowy doszło na Politechnice Gdańskiej podczas posiedzenia Konwentu Morskiego.

W obradach uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, wiceministrowie infrastruktury: Marek Gróbarczyk i Grzegorz Witkowski, doradca Prezydenta RP Paweł Sałek oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Konsorcjum „Nauka dla morza” tworzy osiem uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Porozumienie podpisali rektorzy: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Federacji Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Gdańskego oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

„Nauka dla morza” to uczelnie, które wzajemnie się uzupełniają w badaniach naukowych dla sektora offshorowego oraz morskiej energetyki wiatrowej. Działając razem, poprzez wspólne ubieganie się o środki krajowe i unijne, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby rynku oraz instytucji funkcjonujących w tych obszarach. Wierzę w to, iż podpisana deklaracja będzie miała wpływ na dalszy rozwój naszych uczelni oraz podniesie ich potencjał i prestiż – wyraził nadzieję prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.

Z kolei prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej,  występując w imieniu uczelni przystępujących do konsorcjum, przedstawił, jak wygląda w praktyce budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej oraz w których obszarach wykonawstwa i eksploatacji takiej farmy możliwe jest zaangażowanie lub budowanie polskich kompetencji rozwijających polską gospodarkę. Omówił również wybrane kompetencje badawcze i infrastrukturalne poszczególnych uczelni.

W Polsce bezwzględnie potrzebna jest inicjatywa uczelni pod kątem wprowadzenia elementu naukowego, badawczego i szkoleniowego. Ważnym jest, aby zakres prac badawczych i dydaktycznych przyczynił się do kolejnego etapu rozwoju branży offshorowej – stwierdził wiceminister Marek Gróbarczyk.

Głównym celem konsorcjum ma być m.in. współpraca naukowa uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Podpisana deklaracja zakłada doradztwo na etapie przygotowania inwestycji; aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji; nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych ofert oraz w fazie budowy; eksploatację, diagnostykę i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury, urządzeń oraz instalacji; zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatację w całym cyklu życia; założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnikę, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci  elektroenergetyczne, oddziaływanie środowiskowe itp.

Ten konwent jest wyjątkowy, ponieważ doszło do historycznego podpisania porozumienia pomiędzy uczelniami z Wybrzeża, połączenia sił nauki i gospodarki. Dzięki temu, będziemy mogli mówić jednym językiem i łączyć siły, by wzmacniać gospodarkę morską – podkreślił kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk przedstawił kluczowe zagadnienia dla rozwoju branż związanych z gospodarką morską, czyli stoczniowej i offshorowej. Omówił m.in. wdrożenie aktów legislacyjnych mających na celu realizację polityki offshorowej  – koncesję na pola offshoworowe, a także prace nad przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury: budowy portu instalacyjnego w Gdyni i portów serwisowych.

Mateusz Lipka, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)