Aktualności
Szkoły wyższe
29 Marca
Opublikowano: 2017-03-29

Nauka dla seniorów

Promocja połączona z upowszechnianiem zarówno nauk technicznych i przyrodniczych, jak również osiągnięć oraz badań naukowych, uwzględniająca ich zastosowanie i wykorzystanie w życiu społecznym, to oferta skierowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach programu „Zachodniopomorski Technologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” do określonej grupy społecznej złożonej z osób w wieku 60 plus.

Pracownicy jednostek naukowych szczecińskiej uczelni zaproponują seniorom urozmaiconą ofertę zajęć kulturalnych i dydaktycznych, które najczęściej odbywać się będą w dostępnych na co dzień wyłącznie dla studentów i badaczy laboratoriach i salach wyposażonych w stanowiska doświadczalne, dzięki czemu możliwe będzie pogłębienie przez uczestników projektu specjalistycznej wiedzy oraz zapoznanie się z modelami użytkowania nowych technologii w praktyce dnia powszedniego. Przedsięwzięcie przewiduje 10 zjazdów przeznaczonych dla każdego z siedmiu wybranych Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających w województwie zachodniopomorskim. Ponad 250 seniorów ze Szczecina, Gryfic, Trzebiatowa, Kamienia Pomorskiego, Myśliborza, Wałcza oraz Golczewa skorzysta w ten sposób z możliwości uczestnictwa w pokazach i warsztatach zaaranżowanych według specjalnie dla nich przygotowanego programu.

W całym województwie zachodniopomorskim większość Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a jest ich na tym obszarze około 30, działa obecnie w domach kultury, bibliotekach, świetlicach czy innych obiektach użyteczności publicznej. Oprócz nowopowstałego Zachodniopomorskiego Technologicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, przy uczelniach funkcjonuje także występujące pod auspicjami Uniwersytetu Szczecińskiego Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Politechnice Koszalińskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku egzystujący pod egidą Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz Collegium Seniorum przy Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum i Humanistyczna Akademia Seniora działająca przy Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Wszystkie Uniwersytety Trzeciego Wieku kierują się w swojej aktywności priorytetami, wśród których znajdziemy m.in.: prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej, fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, działalność w zespołach czy klubach, a także upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych. Realizacja postawionych celów może odbywać się nie tylko poprzez wykłady, seminaria, konferencje naukowe, ale także poprzez spotkania z ludźmi kultury, wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości lub wspomnień.

az

(źródło: zut.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)