Aktualności
Szkoły wyższe
16 Stycznia
Źródło: UKSW
Opublikowano: 2020-01-16

Nauka dla żeglugi powietrznej

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisało umowę o współpracę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie wykonywania ekspertyz, analiz i prac badawczych. 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisały umowę o współpracy. Jej celem jest realizacja badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. Współpraca będzie obejmować przede wszystkim wykonywanie ekspertyz, analiz i prac badawczych dotyczących zagadnień związanych z organizacją zarządzania ruchem lotniczym w Europie oraz modelem europejskiego rynku lotniczego i sieci lotniczej. Oba podmioty chcą także brać udział w projektach naukowych oraz współdziałać we wzajemnym promowaniu przedsięwzięć i efektów prac w krajowych oraz zagranicznych środowiskach naukowo-badawczych i przemysłowych.

– Lotnictwo jest dziś w ścisłej czołówce najbardziej innowacyjnych dziedzin transportu. Dla dynamicznego rozwoju i utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa konieczne jest pozyskiwanie informacji i ciągła wymiana wiedzy. W wielu obszarach PAŻP jest dziś w gronie światowych liderów, by dalej tak dynamicznie się rozwijać szukamy partnerów, by wspólnie pracować nad rozwojem nowoczesnych technologii i kształceniem kadr. Cieszę się, że dziś do grona naszych partnerów dołączył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – powiedział prezes PAŻP Janusz Janiszewski.

Ze strony uniwersytetu umowę podpisał rektor, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

– Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW posiada niezbędny potencjał intelektualny do prowadzenia badań i analiz w obszarze żeglugi powietrznej. Tuż po zbudowaniu centrum badawczego w Dziekanowie Leśnym będziemy posiadać niezbędne technologie do prowadzenia badań wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ruchem lotniczym i przestrzenią powietrzną – poinformował rektor UKSW.

źródło: UKSW

Dyskusja (0 komentarzy)