Aktualności
Szkoły wyższe
22 Lutego
Opublikowano: 2017-02-22

Nauka i praktyka – PB i UNIBEP podpisały umowę o współpracy

Politechnika Białostocka i przedsiębiorstwo UNIBEP SA w Bielsku Podlaskim podpisały we wtorek, 21 lutego, umowę o współpracy. Umowa dotyczyć będzie  wspólnych przedsięwzięć Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz tej liczącej się nie tylko w kraju firmy budowlanej.

Podpisany dziś dokument to wynik długoletnich wspólnych działań prowadzonych przez Spółkę UNIBEP i uczelnię. – Liczymy na to, że ta umowa będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ władze firmy zaproponowały udział swoich pracowników w konkretnych działaniach Wydziału – mówił prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński i podawał przykłady takich działań.

– Politechnika kształci bardzo dobrych inżynierów, którzy zostają u nas menadżerami. Te osoby pracują nie tylko w kraju – mówił podczas spotkania prezes UNIBEPU Leszek Marek Gołąbiecki i wymieniał regiony, w których firma realizuje budowy: Białoruś (Mińsk i Grodno), Norwegia (ponad 1600 mieszkań), a także w Polsce – Galeria Północna w Warszawie i największa fabryka proszków mlecznych dla Mlekovity w Wysokiem Mazowieckiem.

W ramach łączenia nauki z praktyką organizowane będą dodatkowe zajęcia dla studentów i kadry naukowej uczelni, także wyjazdy techniczne na budowy prowadzone przez firmę. Umowa dotyczy też współpracy naukowej, płatnych praktyk zawodowych, staży przemysłowych dla pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz zorganizowania wśród studentów konkursu na najlepszą pracę dyplomową. To także wspólne projekty ze studenckimi kołami naukowymi.

– Firma UNIBEP zatrudnia blisko 1300 osób – mówił prezes Gołąbiecki. – Większość tych osób – ponad 500 – to inżynierowie, przede wszystkim absolwenci Politechniki Białostockiej – wyliczał Leszek Marek Gołąbiecki, także absolwent PB.

– Pracy mamy co niemiara, zatrudniamy dużo ludzi, rozwijają się kolejne projekty, więc trzeba nam nowych ludzi, ludzi zaangażowanych, z pasją, a  nasza kadra, może takich młodych ludzi wspomóc i przekazać im swoje bogate doświadczenie – mówiła pyrektor personalny UNIBEPU Aneta Andruszkiewicz. Podkreślała także długoletnią współpracę firmy z Biurem Karier Politechniki Białostockiej i obecność na Targach Pracy.

Natomiast dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska, prodziekan ds. promocji i rozwoju WBiIŚ poinformowała o pierwszym spotkaniu studentów z UNIBEPEM już 15 marca.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)