Aktualności
Szkoły wyższe
05 Września
Opublikowano: 2018-09-05

Nauka na symulantach

Studenci uczelni medycznych od dawna już uczą się przy pomocy symulatorów, nie zastąpią one jednak kontaktu z żywym człowiekiem. Dlatego już wkrótce Śląski Uniwersytet Medyczny zatrudni symulowanych pacjentów, czyli osoby, które „zagrają” chorych podczas zajęć, oraz pacjentów standaryzowanych, biorących udział w egzaminach dla studentów. Kontakt z takim pacjentem ma pomóc przyszłym lekarzom w rozwijaniu kompetencji zarówno medycznych, jak i komunikacyjnych.

Pacjent standaryzowany i symulowany to osoba umiejąca realistycznie odtworzyć historię przebiegu choroby, naśladować fizyczne objawy i emocjonalne reakcje prawdziwego pacjenta. Musi odgrywać swoją rolę w powtarzalny sposób, dając możliwość przećwiczenia wszystkim studentom pewnego zakresu umiejętności w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości szpitalnej.

Owi „symulanci”, zatrudniani na umowy zlecenia, zanim przystąpią do pracy, przejdą dwudziestogodzinne szkolenie prowadzone przez lekarzy i psychologa, tak by mogły odgrywać zachowania, objawy czy reakcje emocjonalne pacjentów bądź członków rodziny chorego. Swoje role odgrywać będą w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz. Uczelnia zaprasza zatem do współpracy osoby pełnoletnie, mające co najmniej wykształcenie średnie i… zamiłowania aktorskie.

Powinny to być osoby dyspozycyjne, empatyczne, lubiące kontakt z młodymi ludźmi i pracę w zespole. Muszą być także kreatywne, aby reagować stosownie do potrzeb i sytuacji. Pożądane są też wyrozumiałość i cierpliwość, przydatne podczas wywiadu i diagnoz prowadzonych przez studentów.

Program Standaryzowanego/Symulowanego Pacjenta na SUM jest jednym z zadań unijnego programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach tego programu uczelnia ma stworzyć bazę 20 osób mężczyzn i kobiet, o różnych cechach fizycznych i w różnym wieku, w celu realizacji zajęć oraz egzaminów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa przez 2 lata, w wymiarze łącznie średnio ok. 1700 godzin na każdy rok akademicki. Pilotażowy program będzie realizowany od października 2018 r. do czerwca 2021 r.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)