Aktualności
Szkoły wyższe
24 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-24

Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość

Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się 13 stycznia 2017 r. ogólnopolska konferencja naukowa Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość. Wśród prelegentów m. in. byli: prof. Kazimierz Wiatr, senator RP, przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, prof. Wojciech Świątkiewicz, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz przedstawiciele ośrodków posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie.

Konferencja spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem uczestników, głównie członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego (PSF), którzy po raz pierwszy mieli możliwość zadania pytań przedstawicielowi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Duże zainteresowanie wzbudziły także referaty przedstawiające rozwój i akredytację kierunku nauki o rodzinie, a także wskazanie elementów, które wymagają korekty. Cenne było podzielenie się doświadczeniami z przedstawicielami ośrodków (Wydział Nauk Społecznych UPJPII, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego) prowadzącymi kierunek nauki o rodzinie.

Po konferencji odbyło się walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną Stowarzyszenia. Nowym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego została prof. Elżbieta Osewska, a przewodniczącym komisji rewizyjnej ks. prof. Józef Stala. W skład 5-osobowego zarządu i 3-osobowej komisji rewizyjnej weszli członkowie Stowarzyszenia reprezentujący większość ośrodków w Polsce, w których jest prowadzony kierunek nauki o rodzinie (UPJPII, UO, KUL, UKSW, UAM). Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego zgłosili nowemu zarządowi wiele nowych aspektów działań, które można podjąć podczas działań Stowarzyszenia.

Marta Mastyło

Dyskusja (0 komentarzy)