Aktualności
Szkoły wyższe
22 Października
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-10-22

Naukowcy z UMK będą badać rynek pracy

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otwarto Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze. To jedenasta tego typu placówka na świecie, a pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej.

Uroczyste otwarcie Toruńskiego Ośrodka Centrum Danych Badawczych odbyło się 14 października, a udział w nim wzięli m.in. dyrektor Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodów Federalnej Agencji Pracy (IAB) prof. Bernd Fitzenberger oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN prof. Gertruda Uścińska. Wydarzeniu towarzyszyło seminarium pt. „Data Research Center of the Federal Employment Agency – international experiences and possibilities of cooperation”.

Jednym z głównych inicjatorów przedsięwzięcia był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, w minionej kadencji przewodniczący, a obecnie członek Prezydium KNoPiPS PAN i kierownik Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. To właśnie jego długoletnia współpraca z IAB zaowocowała porozumieniem o utworzeniu toruńskiego Centrum. Na mocy umowy Instytut udostępniać będzie nowemu Centrum dane mikroekonomiczne Federalnej Agencji Pracy do niekomercyjnych badań, co umożliwi naukowcom z całej Polski prowadzenie międzynarodowych analiz porównawczych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego polskich uczelni wyższych. W części roboczej spotkania przedstawiciel Federalnej Agencji Pracy przedstawił dotychczasowe doświadczenia i możliwości płynące ze współpracy. Obszar działań Agencji obejmuje m.in. doradztwo i pośrednictwo pracy, gromadzenie danych o składkach na ubezpieczenia społeczne, ale także wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych. Z kolei naukowo niezależny IAB zajmuje się gromadzeniem danych badawczych na potrzeby naukowe, konsultacjami oraz badaniem rynku pracy. W ramach IAB w 2004 roku powstało Centrum Danych Badawczych (Forschungsdatenzentrum, FDZ), z którym kooperować będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

FDZ zapewnia badaczom dostęp do mikrodanych dla celów akademickich. Centrum to prowadzi również doradztwo dla podmiotów korzystających z danych w zakresie wyboru i analizy danych. Zbierane informacje dotyczą osób indywidualnych, gospodarstw domowych oraz firm. W FDZ korzysta z nich corocznie około 1300 osób, wykorzystując je na potrzeby przeszło 600 projektów.

Źródłami danych dla zbiorów gromadzonych w FDZ są (podobnie jak w przypadku danych zapisywanych w ZUS) informacje pozyskiwane z formularzy ubezpieczeniowych, a poza tym informacje z agencji pracy. Dane udostępniane ośrodkom akademickim przez FDZ są w podzielone w predefiniowane perspektywy: zakładów (dla 0,6–1,5 mln podmiotów rocznie), rynku pracy (dla 1,7 mln osób), połączonych danych pracodawca-pracownik, rynku pracy i zabezpieczenia społecznego (w tym coroczne badanie gospodarstw domowych).

Tworząc Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączył do 10 renomowanych uczelni na świecie mających dostęp do bazy danych IAB (7 ośrodków z USA i po jednym z Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii).

MK, źródło: UMK, KNoPiPS PAN

Dyskusja (0 komentarzy)