Aktualności
Szkoły wyższe
18 Listopada
Fot. Julia Agnieszka Szymala
Opublikowano: 2022-11-18

NCBR i UŚ uruchamiają projekt „Uczelnia przyszłości”

„Uczelnie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia” – to pilotażowa inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, któremu partneruje Uniwersytet Śląski. Ma na celu wspieranie podnoszenia kluczowych kompetencji wśród studentów.

Porozumienie o współpracy podpisali w trakcie Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia w Katowicach: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Paweł Kuch. Inicjatywa ma charakter pilotażowy. Jej głównym celem jest opracowanie nowoczesnego, modelowego i skalowalnego rozwiązania systemowego do zastosowania w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Dzięki projektowi studenci otrzymają wsparcie w podnoszeniu kluczowych kompetencji przyszłości.

W ramach przedsięwzięcia planowane są m.in.:

  • realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
  • tworzenie nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze;
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację;
  • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym;
  • rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, np. poprzez programy realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt „Uczelnie Przyszłości…”, według zamierzeń jego pomysłodawców, ma pokazać sposób kształcenia promujący nastawienie na rozwiązywanie realnych problemów i kreowanie innowacyjnych rozwiązań tak, by wdrożenia były – dla studenta, a w przyszłości naukowca lub pracownika szeroko pojętego biznesu – fundamentem działań.

W efekcie wraz z tym projektem NCBR proponuje rozwiązanie o charakterze systemowym, które wdrożone przez polskie uczelnie wpłynie pozytywnie na rozwój jakości i skuteczności kształcenia młodych ludzi, potrzebujących kompetencji do tworzenia rozwiązań odpowiadających na wyzwania przyszłości, zarówno jako pracownicy firm, jak i samodzielni przedsiębiorcy – przekonuje dr Paweł Kuch.

Zakładane jest późniejsze wdrożenie modelu w różnych typach uczelni – w ramach nadchodzącego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Dyskusja (0 komentarzy)