Aktualności
Szkoły wyższe
14 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-14

Nie żyje prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej

W niedzielę, 14 kwietnia, w swoim domu w Gdańsku zmarł rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik. Przyczyną śmierci były prawdopodobnie problemy związane z sercem. Miał 69 lat.

Był specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska, głównie nowych rozwiązań aparaturowych i metodycznych w zakresie przygotowania próbek do analizy. Urodził się 10 XII 1949 roku w Mogilnie. W latach 1967–1972 odbył studia na Wydziale Chemicznym PG, od 1972 roku był pracownikiem tego Wydziału; doktor (1978), doktor habilitowany (1985), profesor nauk chemicznych (1995), profesor zwyczajny (1997). W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego, w latach 1996–2002 i 2005–2012 – dziekanem, od 1995 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii Analitycznej. Od pięciu kadencji był członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a od 2007 roku – jego przewodniczącym. Od 2007 roku był członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Prof. Namieśnik był również kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemicznym PG (2002–2005 i od 2012), aktywnym członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych, m.in.: Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN, Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Komitetu Badań Morza PAN, Extended Executive Committee of International Association of Environmental Analytical Chemistry (od 2006), International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (od 2002).

Prof. Namieśnik należał do najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Wypromował 59 doktorów (13 jako współpromotor). Wymienione osiągnięcia zapewniły Profesorowi niekwestionowaną pozycję w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Był autorem lub współautorem 653 artykułów notowanych na liście filadelfijskiej, licznych publikacji i 13 patentów.

W 2007 roku otrzymał godność profesora honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005), w 2001 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych. W 2007 roku otrzymał od Polskiego Towarzystwa Chemicznego medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej, w 2008 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, w 2009 roku został laureatem konkursu o subsydium profesorskie MISTRZ, w 2011 roku otrzymał nagrodę WFOŚiGW za osiągnięcia w pracach badawczych na rzecz ochrony środowiska. W 2012 roku PTCh przyznało mu medal Jędrzeja Śniadeckiego – najważniejsze wyróżnienie, jakie może otrzymać polski chemik. Był dwukrotnym laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012 roku otrzymał nagrodę za osiągnięcia w kształceniu kadr, a w 2015 roku nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe. W 2015 roku dwie uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny i Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, nadały mu tytuł doktora honoris causa.

Politechnika Gdańska zajmowała szczególne miejsce w sercu Profesora. Związał z nią całą swoją karierę naukową, zawsze stawiając na pierwszym miejscu troskę o rozwój uczelni. Swój trud i wysiłek skupiał zwłaszcza na dążeniu do wprowadzenia jej do prestiżowego grona uczelni badawczych. Śmierć rektora jest dotkliwą stratą dla środowiska naukowego zarówno Trójmiasta, jak i całego kraju.

Źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)