Aktualności
Szkoły wyższe
04 Lipca
Źródło: www.upz.edu.pl
Opublikowano: 2022-07-04

Nowa inwestycja Akademii Zamojskiej

Centrum studiów inżynierskich powstanie w Akademii Zamojskiej. W budynku znajdzie się też sala sportowa. Cała inwestycja pochłonie blisko 8,5 mln zł.Obiekt przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu, w którym mieściła się dawniej piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, uczelnia zakupiła jesienią 2019 roku. Kosztował 700 tys. zł. Znajduje się w sąsiedztwie utworzonego już Centrum Badań i Transferu Technologii Akademii Zamojskiej, które służy studentom logistyki oraz mechaniki i budowy maszyn.

Teraz AZ rusza z realizacją zadania „Budowa budynku dydaktycznego z salą sportową i infrastrukturą techniczną”. Wartość przedsięwzięcia to niemal 8,5 mln złotych. Inwestycja ma się zakończyć w ciągu najbliższego roku.

Planujemy w tym miejscu zlokalizować obiekty sportowe dla studentów. Zważywszy, że inwestycja znajduje się w sąsiedztwie Centrum Badań i Transferu Technologii AZ, chcemy stworzyć tam również centrum studiów technicznych, które skupiałoby kierunki inżynierskie – zapowiada dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, rektor Akademii Zamojskiej.

Podpisanie umowy z firmą TEXOM sp. z o.o. w Krakowie na realizację inwestycji przy ul. Szczebrzeskiej odbyło się 28 czerwca.

źródło: AZ

Dyskusja (0 komentarzy)