Aktualności
Szkoły wyższe
07 Marca
Źródło: WIMiO PG
Opublikowano: 2022-03-07

Nowa specjalność studiów z obszaru offshore na Politechnice Gdańskiej

Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych to nowa specjalność na kierunku oceanotechnika na Politechnice Gdańskiej. Jej partnerem głównym została PGE, która realizuje projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – największej morskiej elektrowni wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego. 

Otwarcie studiów jest efektem listu intencyjnego, jaki PGE podpisała w maju 2021 roku z Politechniką Gdańską, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Danmarks Tekniske Universitet. Porozumienie dotyczy współpracy zarówno w zakresie badań naukowych, jak i kształcenia w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. PGE Baltica pełni funkcję nie tylko partnera przemysłowego – jest również patronem specjalności.

Jednym z filarów współpracy biznesu z nauką jest wytyczanie nowych kierunków kształcenia. Aby zbudować rodzimy rynek morskiej energetyki wiatrowej, konieczne jest wykształcenie przyszłych ekspertów. Dlatego podjęliśmy współpracę z polskimi naukowcami i wykładowcami, którzy poprowadzą nową specjalność na studiach magisterskich na Politechnice Gdańskiej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Mam nadzieję, że niebawem studenci wezmą udział w praktykach organizowanych przez PGE , a w przyszłości znajdą u nas pracę i będą uczestniczyć w budowie polskiego rynku offshore – dodaje.

Studia trwają trzy semestry. Wykłady poprowadzą m.in. pracownicy naukowi i specjaliści energetyki wiatrowej z PG, IMP PAN i DTU oraz doświadczeni eksperci-praktycy z PGE Baltica. Planowane są m.in. stypendia dla studentów, staże w PGE Baltica, wizyty studyjne i wyjazdy na farmy wiatrowe.

To pierwsza taka specjalność w Polsce, która będzie przygotowywała absolwentów do prac projektowych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Wpisuje się ona doskonale w aktualne trendy energetyczne i mamy nadzieję, że zainteresuje przyszłych kandydatów na studia – zaznacza dr hab. inż. Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa. – Politechnika Gdańska, jako czołowa instytucja naukowo-badawcza w obszarze oceanotechniki w Polsce, wychodzi naprzeciw rynkowym trendom i stawia na jeszcze lepsze i bardziej efektywne poszerzanie wiedzy i kompetencji swoich studentów i naukowców. Był to jeden z argumentów, dla których PGE Baltica została oficjalnym patronem studiów – dodał prof. Litwin.

Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa to jeden z czterech instytutów – obok Energii; Mechaniki i Konstrukcji Maszyn oraz Technologii Maszyn i Materiałów – działających na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, na którym uczy się 2400 studentów. Kształcą się na 11 kierunkach powiązanych z wiodącą dyscypliną – inżynierią mechaniczną, w szczególności w zakresie inżynierii materiałowej, mechaniczno-medycznej, mechaniki i budowy maszyn, oceanotechniki, projektowania i budowy jachtów, mechatroniki, transportu i logistyki, energetyki oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Studenci i naukowcy mają do dyspozycji kilkadziesiąt nowoczesnych laboratoriów, m.in. Laboratorium Hydromechaniki czy Laboratorium Mechaniki Materiałów i Konstrukcji.

To nie pierwszy przykład współpracy PGE Baltica z gdańskimi uczelniami. W grudniu 2019 roku eksperci PGE Baltica i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku przeprowadzili projekt badawczy, którego celem było oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe (tzw. blockage effect). Ponadto w tym roku PGE Baltica objęła patronat nad kierunkiem studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

MK, źródło: PG

Dyskusja (0 komentarzy)