Aktualności
Szkoły wyższe
22 Września
Źródło: Politechnika Śląska
Opublikowano: 2023-09-22

Nowe hangary Politechniki Śląskiej na lotnisku w Gliwicach

Na gliwickim lotnisku oddano do użytku dwa nowoczesne, całoroczne hangary Politechniki Śląskiej. W jednym przechowywane będą samoloty, w drugim zostanie stworzony warsztat dla mechaników. W ramach inwestycji powstał także budynek administracyjno-szkoleniowy.

Hangary mają ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Razem z budynkiem administracyjno- szkoleniowym wykorzystywane będą do realizacji zadań statutowych przez ośrodki lotnicze funkcjonujące w ramach Centrum Kształcenia Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Z obiektów tych korzystać będą pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej, kształcący się na kierunkach transport oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna. Obecnie studiuje na nich 93 studentów.

Uczelnia kontynuuje w ten sposób rozwój kształcenia dla branży lotniczej. Pięć lat temu rozpoczęła kształcenie w zakresie lotnictwa cywilnego. Rok później zainaugurował działalność Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego z trzema samolotami i wydzielonym obszarem trawiastym na lotnisku. W oddanych właśnie do użytku budynkach realizowane będą zajęcia teoretyczne, warsztaty oraz przedsięwzięcia związane z przygotowaniem do praktycznego szkolenia pilotów i mechaników lotniczych.

To obiekty przystosowane do realizacji zadań szkoleniowych niezależnie od pory roku i doby. Dotychczas, z uwagi na niskie temperatury, od później jesieni do wczesnej wiosny działalność ta była znacznie ograniczona. Oddanie budynków pozwoli też na pełną centralizację działalności szkoleniowej i administracyjnej ośrodków lotniczych. Dotychczas korzystaliśmy m.in. z będących własnością Aeroklubu Gliwickiego i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic – tłumaczy dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Inwestycja trwała ponad dwa lata i kosztowała 55 mln zł. Gros tej kwoty (40 mln zł) stanowią środki własne Politechniki Śląskiej, a pozostała część pochodzi z dotacji.

Wysiłek finansowy uczelni jest ogromny, ale było warto, ponieważ mamy perspektywę rozwoju. W nieodległym sąsiedztwie Politechniki Śląskiej powstaje fabryka samolotów. Uczelnia kształci pilotów i mechaników lotniczych na kierunku transport. Także na kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna będą kształceni fachowcy, którzy zasilą kadrę projektantów, konstruktorów i wykonawców. Gliwice były do tej pory znane głównie z dronów, w tej chwili otwiera się nowy rozdział w zakresie produkcji małych samolotów. Lotnictwo to przyszłościowy kierunek rozwoju tego regionu – przekonuje prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska od 2007 roku współpracuje z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym, które widząc potrzebę kształcenia lotniczego, zwłaszcza w zawodzie mechaników i pilotów, zaangażowało się w tworzenie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Tu, na Śląsku, pokazujemy, że współpraca może być twórcza. Mam osobistą satysfakcję z tego, że ponad 12 lat temu dołożyłem cegiełkę, by taki ośrodek powstał. Musimy spełniać przede wszystkim wymagania techniczne i odpowiedni standard, by być partnerem wobec firm lotniczych. Politechnika od kilku lat istnieje obok innych ośrodków na runku kształcenia w kierunkach lotniczych, ale dzisiejszą inwestycją umocniliśmy naszą pozycję – przyznaje Artur Tomasik, prezes GTL i przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej powstało w 2008 roku na mocy porozumienia podpisanego przez rektora Politechniki Śląskiej, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA. Przedmiotem działania jednostki jest organizacja i koordynacja kształcenia kadr sektora lotnictwa cywilnego przez współpracę ze średnimi szkołami technicznymi, organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych w ścisłej współpracy z certyfikowanymi ośrodkami, uczestnictwo w specjalistycznych, lotniczych projektach i programach badawczych, prowadzenie badań nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, udział w opracowywaniu programów dla nowych specjalności lotniczych na studiach I i II stopnia, koordynacja praktyk oraz staży dla studentów i doktorantów w certyfikowanych ośrodkach lotniczych; współorganizowanie międzynarodowych konferencji i paneli lotniczych, współpraca z lotniczymi platformami technologicznymi, klastrami, parkami technologicznymi, współpraca z organizacjami lotniczymi i aeroklubami, opracowanie danych do Raportu Uznania Wiedzy.

MK, źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)